Fyrkantiga celler

Normalt sett är det lite knepigt att skapa ett rutnät med fyrkantiga (kvadratiska) celler. Men här får du ett användbart tips hur du gör detta på ett smidigt sätt. Dessutom att du kan ställa in måttet i centimeter.

Ändra vy

Först måste du ändra vy på kalkylbladet. Från Normal till Sidlayout [Page Layout]. Gör något av följande:

  • På menyfliken Visa [View], klicka på knappen Sidlayout [Page Layout].

Eller

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

  • Klicka på knappen Sidlayout nere till höger i Excelfönstret, bredvid zoom-reglaget.

Ställ in höjd och bredd

När du använder vyn Sidlayout [Page Layout] så ställs höjd och bredd in i centimeter vilket förenklar allting.

  1. Markera alla celler, CTRL + A.
  2. På menyfliken Start [Home], klicka på knappen Format. Ställ in önskad Radhöjd [Row Height] och Kolumnbredd [Column Width].

  1. Ändra tillbaka till vyn Normal igen.

Nu har vi skapat fyrkantiga celler för hela arket. Det går naturligtvis att göra motsvarande för ett mindre markerat område.

Du kan också skapa kvadratiska celler genom att markera alla celler och dra till önskad kolumnbredd och radhöjd. Dock är det bildpunkter och inte centimeter som du då kan justera med.

Läs om våra onlinekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!