Funktionerna PRODUKT och PRODUKTSUMMA

De som börjar med programmet Excel lär sig snabbt att klicka på knappen Autosumma [SUM] på menyfliken Start [Start] för att summera ett område. Värdena i de markerade cellernas adderas ihop med hjälp av funktionen SUMMA [SUM] och programmet infogar resultatet åt oss.

Men i exemplet ovan ska inte kilopriset, antal kg frukt och antalet veckor adderas, utan multipliceras med varandra. Hur gör man då?

  1. Klickar du på pilen bredvid Autosumma [SUM] finns det inget alternativ för multiplikation.

Då är det många som skriver en formel för hand, precis som det går att göra för att utföra division i Excel.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Hämta exempelfilen här.

Formel för multiplikation

I detta exempel går det att skriva in formeln =B2*B3*B4 förhand i cellen, för att få rätt svar.

Men det finns även en funktion för multiplikation där det räcker att markera området som ska multipliceras, precis på samma sätt som funktionen SUMMA [SUM].

Funktionen PRODUKT

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Funktionen PRODUKT [PRODUCT] fungerar precis på samma sätt som funktionen SUMMA [SUM] men cellerna multipliceras med varandra, i stället för att värdena adderas.

Gör så här:

  1. Stå i cellen där beräkningen ska visas.
  2. Du hittar funktionen PRODUKT [PRODUCT] under gruppen Matematik och trigonometri [Math & Trig] på menyfliken Formler [Formulas].
  3. Markera cellerna som ska multipliceras och avsluta med OK.

Resultatet blir det samma som om du hade skrivit formen förhand genom att fylla i cellreferenserna och * tecknet men om det är många celler som ska multipliceras, kan det gå fortare att använda funktionen PRODUKT [PRODUCT].

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips! Du kan även hålla ner Ctrl när du markerar de celler eller cellområden som ska multipliceras.

Funktionen PRODUKTSUMMA

Vi ska även titta på en annan funktion som kan multiplicera. Den heter PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] och gör precis vad den heter, först multipliceras värden för att sedan summeras.

För att betala ut ersättning till ledaren, i detta exempel, behöver vi räkna ut hur många minuter tränaren har jobbat, under en vecka.

Ledaren håller olika typer av gympapass. De olika passen är olika långa och hålls olika många gånger under en vecka.

Skulle du först summera det totala antalet minuter och totala antalet pass och sedan multiplicera 170 med 7 blir svaret 1190 minuter, som inte stämmer.

För om du lägger till en kontrollkolumn och först multiplicerar varje pass med antalet tillfällen, per rad och sedan summerar raderna får du det korrekta svaret, 400 minuter i stället.

Nu vill vi slippa att lägga till en kolumn för att räkna ut varje rad för sig, utan göra allt i en och samma formel, genom att använda funktionen PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] .

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här:

  1. Stå i cellen där beräkningen ska visas.
  2. Du hittar funktionen PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] under gruppen Matematik och trigonometri [Math & Trig] på menyfliken Formler [Formulas].
  3. Markera de två cellområdena som ska multiplicerar med varandra, per rad i detta exempel, för att sedan summeras.
  4. Avsluta med OK.

Nu får vi rätt svar 400, precis som vi fick när vi lade till en extra kolumn med kontrollberäkningar.

Med funktionen PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] kan du spara mycket tid när du skapar beräkningar för stora områden som först behöver multipliceras med varandra, innan delresultaten summeras till en total.

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...