Funktionen PASSA [MATCH]

Funktionen PASSA [MATCH] är en letauppfunktion som är väldigt enkel att använda. Men trots sin enkelhet så har denna funktion väldigt bra användbarhet. Den kan användas ensam men även i kombinationer med andra funktioner med stor fördel.

Vi börjar med att gå igenom de olika delarna (argumenten) av funktionen som är tre.

Letauppvärde [lookup_value], det är sökvärdet som ska letas upp.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Letauppvektor [lookup_array], det området som vi söker i.

Typ [match_type], kan vara -1, 0, 1. Men 0 används oftast då det gäller exakt matchning.

Sökning i en lista

Med PASSA [MATCH] kan man alltså söka efter en text eller siffra i ett område som antingen kan vara vertikalt eller horisontellt. Resultatet vid träff blir en siffra som anger den relativa positionen i området. Detta är mycket användbart då vi kan använda den siffran i andra funktioner om så önskas.

passa match

Hämta exempelfilen här.

I detta exempel har vi en lista med samtliga EU-länder (år 2019). I en cell ska nu ett land skrivas in och kontrollera om landet är medlem i EU.

passa match

Här testar vi om Kroatien är med i listan. Första argumentet blir cellen E2 där det sökta landet skrivs in. Nästa argument är området med EU-länderna. Det sista argumentet sätts till 0 och då görs en exakt matchning av sökningen. Används -1 eller 1 gäller det siffror och antingen sökta värdet närmast under eller över, men då måste listan vara sorterad.

passa match

Resultatet blev 11. En siffra innebär en träff och värdet (11) är den relativa positionen i området som vi angav. Det har alltså ingenting med radnummer i Excel att göra.

Ingen träff

Om leatuppvärdet inte finns i det angivna området så resulterar funktionen ett felmeddelande.

passa match

I exemplet skrivs landet Norge in som inte finns med i området över EU-länder. Resultatet blir #SAKNAS! [#N/A].

Tänk på att PASSA [MATCH] inte gör skillnad på stora/små bokstäver i text som söks. Funktionen kan inte hantera dubbletter utan stannar på första träffen. Så det gäller att ha ett område med unika förekomster av innehållet.

PASSA [MATCH] med andra funktioner

Funktioner där en siffra ska anges för att bestämma en viss position är perfekt för att kombinera med PASSA [MATCH]. Vanligast är att kombinera INDEX med PASSA för att bestämma en exakt position i en matris. Men även LETARAD [VLOOKUP] kan med PASSA bli mer dynamisk för att ange vilken kolumn som ett värde ska hämtas från.

 

www.officekurs.se hittar du flera e-kurser i Excel.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!