Formel visas men ingen beräkning

Ett problem som kan uppstå i Excel är att endast formeln visas i cellen och inte resultatet av formeln.

Ladda ner exempelfilen.

formel men ingen beräkning

Detta problem kan bero på olika saker och här följer några punkter som kan orsaka detta.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Glömt lika med-tecken i formel

Det första du kan kontrollera är om formeln inleds med lika med-tecken. Om det saknas utförs ingen beräkning utan formeln skrivs ut som en vanlig text.

formel men ingen beräkning

Detta typ av fel kan uppstå när man kopierar hela eller en del av en annan formel och klistrar in. Enkel åtgärdat genom att skriva till ett = före formeln.

Fel format i cellen

Ett kan vara svårt att upptäcka och det är när formatet inte är rätt. I bilden nedan är formatet i cellen inställd på Text. Då sker ingen beräkning av formeln utan visas som en text.

formel men ingen beräkning

Åtgärden är att ändra format i cellen till Allmänt [General] eller något annat önskat talformat som passar med den beräkning som ska visas.

Men i en del fall räcker inte denna åtgärd, trots att man ändrar till ett annat talformat så händer ingenting i cellen.

formel men ingen beräkning

Nästa åtgärd blir att manuellt bekräfta beräkningen. Gör så här:

  • Markera cellen.
  • Tryck F2.
  • Tryck Enter.

Med F2 går du in i redigeringsläge och sedan bekräftar formeln med Enter. Efter detta så utförs beräkningen i cellen.

formel men ingen beräkning

Om du har flera celler med samma problematik som ovan måste du trycka F2 och Enter upprepat i varje cell.

Visa formler aktiverat

Ytterligare en orsak till att en formel visas i cellen är att verktyget Visa formler [Show Formulas] är aktiverat.

formel men ingen beräkning

Knappen/verktyget finns på fliken Formler [Formulas]. Genom att klicka på knappen så aktiverar/inaktiverar detta verktyg. Tänk på att denna inställning är unik för varje blad och inte hela arbetsboken.

Detta verktyg aktiveras oftast av misstag genom sitt kortkommando – Ctrl + §.

Manuell beräkning aktiverat

Till sist ett bonustips. Detta problem gränsar till ovanstående men är ett helt eget problem och lösning.

Problemet visas när en formel inte beräknas automatiskt då förutsättningarna ändras. I exemplet i bilderna nedan är det en enkel LETARAD [VLOOKUP] där sökvärdet ändras med formeln uppdateras inte.

formel men ingen beräkning

formel men ingen beräkning

Vi kan se att ingenting händer trots att förutsättningarna ändras, samma värde visas. En trolig orsak till detta är att manuell beräkning är aktiverat.

formel men ingen beräkning

På menyfliken Formler [Formulas] finns en knapp som heter Beräkningsalternativ [Calculation Options]. Där går det att ställa in Manuell [Manual] beräkning vilket medför att formler inte beräknas på nytt vid förändringar i datan.

Aktivera Automatisk [Automatic] beräkning för att formler ska beräknas som ”vanligt”.

Gå in på www.officekurs.se för att hitta onlinekurser som passar dig.

Du gillar kanske också...