Formatera text i PowerPoint

I PowerPoint skrivs all text i egna textrutor. Varje textruta kan man se som ett eget miniatyrdokument som kan ha sina egna inställningar för exempelvis indrag, tabbar och andra formateringar.

Likt ett Worddokument så fungerar stycken på samma sätt i textrutor för PowerPoint. Skriver man en löpande text och avslutar med ett ”Enter-slag” så bildas ett nytt stycke för kommande text. Detta gör det alltså möjligt att ha olika inställningar för olika stycken inom samma textruta.

För att göra olika formateringar i en textruta är det viktigt att hålla koll på vad man vill formatera. Är det ett eller flera ord? Eller ett stycke? Eller all text i textrutan? Med rätt markering så blir detta enkelt.

Formatera ord, löpande text

Markera ordet eller texten som ska formateras. Dubbelklicka för ett ord eller gör en löpande markering för en sammanhängande text.

Formatera text och stycken

Gör sedan formateringen (exempelvis fet stil) och detta appliceras på den markerade texten.

Tips!

För enstaka ord fungerar det lika bra att bara placera markören i ordet och göra sin formatering. Det behövs alltså inte att man markerar ordet.

Formatera ett stycke

För att formatera ett helt stycke text i textrutan så räcker det att placera markören i det aktuella stycket. Ska man däremot formatera flera stycken krävs det att man markerar dessa stycken på förhand.

Gör sedan en styckeformatering (exempelvis punktlista eller indrag). Då sker denna förändring på aktuellt stycke endast.

Formatera hela innehållet

Man kan även formatera hela innehållet i en textruta på en gång utan att behöva markera all text. När man klickar i en textruta blir ramen runt om en streckad linje. Då är man i ett redigeringsläge och kan markera eller redigera texten i textrutan. Klickar man på den streckade ramen blir linjen istället solid. Nu är hela textrutan markerad och alla formateringar man gör kommer att appliceras på hela texten i textrutan.

Formatera text och stycken       Formatera text och stycken

Detta är väldigt effektivt för att snabbt ge texten samma inställningar och formateringar på en gång.

Tips!

Om textrutan är i redigeringsläge (streckad linje) kan man trycka Escape (Esc) på tangentbordet. Då blir hela textrutan markerad (solid linje).

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.