Förhindra inmatning av dubbletter i Excel

Klicka här för att ladda ner exempelfilen Förhindra dubblettinmatning.xlsx

Det finns flera sätt att hitta och visa värden som är dubbletter i en Excelkalkyl. Du kan till exempel färgmarkera celler med samma värden med hjälp av Villkorsstyrd formatering [Conditional formatting].

Skulle du även vilja förhindra så att det inte ens går att mata in dubbletter i en kolumn eller område i Excel? Det kan vara att förhindra dubbletter av ordernummer, artikelnummer, kundnummer, anställningsID m.m.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Då ska du nu få en lösning på det problemet. Du kan göra detta med hjälp av Dataverifiering [Data Validation].

Infoga en Excel-tabell

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Steg ett är att definiera listan med värden som en Excel-tabell. Gör så här:

  • Stå med cellmarkören i området.
  • Välj Tabell [Table] under menyfliken Infoga [Insert].
  • Gå med på att området har en rubrik och klicka på OK.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Ge gärna Excel-tabellen ett bra namn. Om du ger både tabellen och kalkylbladet samma namn, blir det lättare att hitta var tabellen finns, om du har många tabeller i din arbetsbok.

Dataverifiering

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

  • Markera området i tabellen där du vill förhindra inmatning av dubbletter.
  • Välj Dataverifiering [Data Validation] på menyfliken Data [Data].
  • Välj Anpassat [Custom] i listan Tillåt [Allow].
  • Fyll i formeln:

=(ANTAL.OM(INDIREKT(”Artiklar[ArtikelNr]”);A2)=1)

=(COUNTIFS(INDIRECT(”Artiklar[ArtikelNr]”);A2)=1)

  • Avsluta med OK.

Funktionen ANTAL.OM [COUNTIFS] kommer räkna antalet förekomster av de befintliga värdena i det markerade området och se om det du försöker skriva in i cellen A2 redan finns i kolumnen ArtikelNr i tabellen Artiklar.

Funktionen INDIREKT [INDIRECT] gör så att nya rader kommer att inkluderas allteftersom.

Är villkoret uppfyllt kommer Excel inte tillåta samma värde att matas in två gånger.

Felmeddelande

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

  • Prova nu med att mata in nya värden på raden under tabellen.

Försöker du nu skriva in något som redan finns får du upp ett felmeddelande! 👍

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

Du kan själv anpassa texten i felmeddelandet, på fliken Felmeddelande [Error Alert] i dialogrutan för Dataverifiering [Data Validation].

 

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!