Förhindra dubbletter vid inmatning

Ibland kan det vara fiffigt att förhindra att samma data matas in flera gånger. Med hjälp av Dataverifiering och funktionen ANTAL.OM kan du skapa en kontroll om dina inmatade data redan matats in tidigare och stoppa ytterligare en inmatning. I exemplet nedan har vi en lista över några VM-nationer. Nu vill vi ha en funktion att programmet stoppar inmatning av dubbletter. Gör på följande sätt:

1. Markera området där du vill inför din kontroll och förhindra dubbletter (B3:B19).

2. Klicka på menyfliken DATA och knappen Dataverifiering

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

dataverifiering

3. I dialogrutan Dataverifiering väljer du Anpassat i fältet för Tillåt. I fältet Formel skriver du sedan in en formel som kontrollerar om befintlig cell (B2) förekommer färre än 2 gånger genom att använda funktionen ANTAL.OM. Första argumentet i funktionen är hela området vi vill applicera vår kontroll på ($B$3: $B$19). Absoluta cellreferenser för att peka på samma cellområden hela tiden. Andra argumentet är den aktiva cellen (B2) som ska vara relativ/olåst. Finns värdet i aktuell cell en gång kommer funktionen ge oss svaret ”1”. Efter funktionen skriver vi ”<2” för att utvärdera om ”1” är mindre än ”2” och formeln returnerar i så fall värdet SANT och blir accepterat värde. Om värdet redan existerar returneras FALSKT och dataverifieringen stoppar inmatningen.

dataverifiering Anpassat dubbletter

4. Vill du ge användaren ett felmeddelande kan du klicka på fliken Felmeddelande och skriva in text i fältet Rubrik och Felmeddelande.

dataverifiering

Sådär! Nu har du en funktion som stoppar inmatning av dubbletter och ger användaren ett felmeddelande.

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.