Flytta och markera i ett sammanhängande område

När man har ett sammanhängande område i Excel i form av en lista/tabell så kan man flytta markören snabb och smidigt genom enkla tangentbordstryck (CTRL + PIL). Men detta går även att göra genom att använda enbart mus/styrplatta.

Flytta

I bilden nedan finns en tabell och markören är i mitten av D-kolumnen. Genom att dubbelklicka på kanten av markören så flyttas markören till slutet av den aktuella raden/kolumnen.

Det finns alltså fyra alternativ och beroende på var man vill förflytta markören till så dubbelklickar man på respektive kantlinje av markören. Man får en ”fyrvägs-pil” som markör när man hittar rätt och kan dubbelklicka.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-Learning i Excel & Office-paketet

Markera

Det går även att markera på liknande sätt genom att dubbelklicka på kanten av markören. Men då måste man även hålla ner Shift-tangenten på tangentbordet.

Ett tips är att exempelvis markera tre celler i första kolumnen, håll ner Shift och dubbelklicka på den högra kanten av markeringen. Då markeras alla tre rader hela vägen.

Du gillar kanske också...