Flera sätt att rotera text i Word

I västvärlden läser vi text från vänster till höger men du kan ha behov av att rotera text på andra ledder än den traditionella vågräta. Du kan vilja skapa ett CV som skiljer sig från mängden eller skapa en blankett.

Rotera text i en tabell

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Det är enkelt att rotera text i en tabell.

Du kan behöva få plats med en längre text i ett smalt område i en tabell. Då kan du ändra orienteringen genom att rotera texten.

I detta exempel vill du skapa en blankett där en text i kanten på tabellen står lodrätt i stället för vågrätt.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här:

 • Placera markören i dokumentet där du vill ha tabellen och välj Tabell [Table] på menyfliken Infoga [Insert].
 • Klicka till i rutnätet för att bestämma storleken och antalet rutor i tabellen.
 • Markera eventuellt några celler och välj Sammanfoga celler [Merge Cells] på menyfliken Layout [Layout] för att skapa en större ruta av flera mindre.
 • Skriv in texten i cellen.
 • Markera texten.
 • Klicka till på alternativet Textorientering [Text Direction] på menyfliken Layout [Layout].
 • Fortsätt och klicka på alternativet Textorientering [Text Direction] tills texten har den rotering du önskar.

Texten vrids ett snäpp för varje gång du klickar på Textorientering [Text Direction].

Infoga textruta

Du kan även infoga en textruta som du sedan kan rotera och placera fritt i dokumentet.

 • Börja med att infoga en Textruta [Text Box] via alternativet Former [Shapes] på menyfliken Infoga [Insert].
 • Klicka till i dokumentet och håll ner ”klicket” för att rita med markören hur stor textrutan ska vara.
 • Fyll i önskad text.

Rotera text i en form

En bild som visar diagram Automatiskt genererad beskrivning

Gör sedan så här för att rotera texten som finns i en figur i form av en Textruta [Text Box].

 • Se till att ha textrutan markerad.
 • Klicka sedan till på alternativet Textorientering [Text Direction] till vänster på menyfliken Textruta [Text Box].

Menyfliken Figurformat

Beroende på vilken typ av figur som infogades i dokumentet kan alternativet Textorientering [Text Direction] vara placerad mer i mitten på menyfliken Figurformat [Shape Format].

Vinkla text

En bild som visar diagram Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här om du i stället vill vinkla själva textrutan så texten lutar.

 • Se till att ha textrutan markerad och klicka till.
 • Håll ner klicket på ikonen med den roterade pilen i överkant på textrutan.
 • Dra med markören i sidled tills texten har den vinkel du önskar.

Infoga en färdig textruta

Det går även att infoga färdiga textrutor:

 • Fäll ner alternativet Textruta [Text Box] på menyfliken Infoga [Insert].
 • Välj det första alternativet Enkel textruta [Simple Text Box].

Rotera WordArt

Vill du infoga en mer dekorativ text kan du infoga text i form av en WordArt [WordArt].

 • Här kan du också använda den roterade pilen för att vinkla texten.

Inställningar för rotation

Vill du säkerställa att flera olika texter vinklas lika mycket kan du ställa in rotationen i valfritt antal grader.

 • Högerklicka på den infogade textrutan.
 • Välj Fler layoutalternativ [More Layout Options].
 • Fyll i antalet grader på fliken Storlek [Size].

Text i marginalen

Det går även att infoga textrutor som en del av sidhuvudet och sidfoten i ett dokument, som återkommer på varje sida och på detta sätt placera en text stående i kanten av marginalen.

Om du vill ha en text som återkommer på varje sida så går det även att infoga textrutor som en del av sidhuvudet och sidfoten i ett dokument. För att få en text stående i kanten av marginalen, så som bilden visar, gör följande:

 • Välj Sidhuvud [Header] på menyfliken Infoga [Insert].
 • Infoga sedan en Enkel textruta [Simple Text Box] uppe i sidhuvudet.
 • Flytta textrutan till valfri plats och rotera texten.

En bild som visar silhuett, grotta, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

Självklart går det även att infoga textrutor och rotera dem i de övriga Officeprogrammen så som Excel och PowerPoint.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.