Finansfunktioner i Excel

Till din hjälp finns många inbyggda finansfunktioner i Excel som du effektivt kan använda för att lösa beräkningsproblem som du annars inte kan lösa eller behöver göra onödiga omvägar för att lösa.

I e-kursen Excel Fördjupning finns flera finansfunktioner som SLUTVÄRDE [FV], RÄNTA [RATE], PERIODER [NPER] och BETALNING [PMT]. I nedanstående video och textavsnitt får du ett smakprov på hur du kan använda funktionen BETALNING för att räkna ut periodiska betalningar för t.ex. ett lån.


Klicka här för att ladda ner Excelfilen.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Beställ Infocell e-Learning och börja idag!

BETALNING [PMT]

Med funktionen BETALNING [PMT] räknar du enkelt ut betalningsbelopp för ett lån baserat på fasta betalningar och en fast ränta. Du ser hur funktionen fungerar genom att titta på ett exempel (bilden).

Företaget har lånat 3,5 Mkr till en maskin och tänker betala tillbaka hela beloppet på 10 år. Överenskommen ränta med långivaren är 5 % under perioden. Du har nu i uppgift att räkna ut hur mycket vi behöver betala varje månad. Förutsättningen är att lånet ska vara full betalt efter 10 år.

Månadsbeloppet ska räknas fram i cell B9. Vi ställer cellmarkören i cellen och väljer menyfliken Formler [Formulas]. Letar upp funktionen BETALNING [PMT] i formelbiblioteket Finans [Financial].

Funktionens syntax

BETALNING-funktionen består av 5 argument:

Vi börjar att ange cellreferensen för funktionens första argument; ränta [rate]. Vi klickar på cell B6 där vi har vår räntesats 5%. Här är det viktigt att notera att räntan beräknas årsvis och vi behöver därför dividera med 12 i vårt fall då vi vill räkna fram en månadsbetalning. Hade vi haft årsbetalning hade vi inte behövt göra något och hade vi haft kvartalsbetalning hade vi behövt dividera med 4 istället.

För periodantal [nper] anger du det antal perioder som du vill använda. I detta exempel är det betalning varje månad under 10 års tid. Vi klickar i cell B7 där vi har antalet år och multiplicerar sedan med 12 eftersom vi har 12 betalningar per år, total 120. Precis som för argumentet ränta hade istället multiplicerat med 4 om det hade varit frågan om kvartalsbetalningar och utelämnat multiplicering helt om vi hade haft årsbetalningar.

I nästa argument som är nuvärde [pv] klickar vi på värdet i cell B5 där vi har vårt aktuella lånebelopp.

De tre första argumenten är obligatoriska argument och måste alltså anges för att funktionen ska fungera. Det fjärde argumentet slutvärde [fv], liksom det femte argumentet typ [type] är frivilliga argument och måste således inte anges. I vårt fall vill vi betala tillbaka hela lånet efter 10 år så vi behöver inte ange något i detta fält, men vi klickar ändå i cell B11 som referens. Där står just nu noll och innebär samma som att utelämna argumentet helt.

I det sista argumentet typ [type] anger man om betalning sker i början eller i slutet av en period. Utelämnar man detta argument eller skriver “0” innebär det att betalning sker i slutet av varje period. Anger man istället “1” sker betalning i början av varje period. Vi anger cellreferens B12 där det står “0” och betalning sker därför i slutet av perioden.

Minusvärde är helt korrekt

Vi klickar OK och ser att funktionen returnerar ett minusvärde. Detta är helt korrekt och indikerar att det är en utbetalning det är frågan om. Vill man istället visa ett positivt värde, så kan man enkelt bara infoga ett minustecken efter likamedstecknet och före funktionsnamnet, vilket vi vill göra i detta exempel.

Vi ser nu att för att betala tillbaka hela lånet på tio år behöver vi betala in 37.123 kr per månad.

Eftersom vi hade lagt in referenser även för det två argumenten slutvärde [fv] och typ [type] kan vi nu testa vad som hade hänt om vi gjorde betalningar vid periodernas början istället för slutet och haft ett lånevärde kvar efter tio år.

Vi stoppar in -500.000 kr i cell B11 och ser att månadsbetalningen då minskat till 33.903 kr och om kvarvarande skuld efter 10 år är 500.000 kr.

Ändrar vi sedan nästa Typ-referensen till 1 så ser vi att månadsbeloppet minskar något vid en betalning i början av varje period istället för i slutet.

Jag nollar tillbaka dessa båda celler igen.

Slutligen vill vi nu räkna ut totalt betalningsbelopp och totalt räntebelopp över hela tidsperioden i cellerna B16 och B17.

I cell B16 multiplicerar vi helt enkelt månadsbetalningarna i cell B9 med antal år i cell B7. Sedan multiplicerar vi med 12 för att få antalet månader som vi betalat. Totalt har vi alltså betalt 4.454.752 kr.

I cell B17 tar vi sedan det totala betalningsbeloppet minus lånebeloppet. Du ser då att man totalt under dessa tio år betalt 954.752 kr i ränta.

Sugen på fler Excelfunktioner? Mängder av kursavsnitt finns blad våra e-kurser i Excel på officekurs.se

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!