Filtrera på datum

Förutom att filtrera på text och siffor, går det även att filtrera på datum i Excel. I detta exempel vill vi bara visa datum från förra månaden i vår lista.

Först behöver vi aktivera Filter [Filter] i Excel. Gör så här:

  • Stå med cellmarkören i det område du vill filtrera.
  • Gå till menyfliken Data [Data] och arkivera Filter [Filter].

Eller

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

  • Använda kortkommandot Ctrl + Shift + L.

Tips!

Du kan även omvandla listan till en tabell, med kortkommandot Ctrl + T för att aktivera filter.

 

Ladda ner exempelfilen här.

Datumfilter

datumfilter

När du klicka på den lilla listpilen, uppe på rubrikraden, i listan går det att välja olika typer av filtreringar.

Istället för att kryssa i och ur de små kryssrutorna går det att välja Datumfilter [Date Filters].

Under menyvalet Datumfilter [Date Filters] finns det flera fördefinierade alternativ.

  • Här kan du välja alternativet Förra månaden [Last Month] för att bara visa de rader som uppfyller kriteriet.

Datum i en period

datum under en period

Under filter alternativet Alla datum i perioden [All Dates in the Period] går det att filtrera på olika månader och kvartal.

Datumintervall

datumintervall

Under filter alternativet Mellan [Between] går det att filtrera på ett valfritt intervall med datum.

  • Genom att klicka på ikonen för datumbläddraren, blir det enkelt att välja datum i kalendern.

OBS!

Filteralternativen Den här veckan [This week], Nästa vecka [Next week] och Förra veckan [Last Week] filtrerar fram amerikanska veckor, som inte alltd stämmer med den svenska veckonumreringen och desutom inleds på en söndag.

Textfilter och talfilter

textfilter talfilter

På motsvarande sätt går det att även filtrera både text och tal via alternativen Textfilter [Text Filters] och Talfilter [Number Filters].

Står cellmarkören i en kolumn med text visas filteralternativet Textfilter [Text Filters] och står markören i en kolumn med siffror visas Talfilter [Number Filters] under den lilla listpilen, uppe på rubrikraden.

För att filteralternativet Datumfilter [Date Filters] ska visas behöver markören så i en kolumn med datum och datumen vara inskrivna, så att Excel förstår att det är datum, till exempel i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD som också är ISO-formatet för datum.

Se alla våra webbkurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!