Fem olika sätt att numrera rader i Excel

Behöver du numrera rader i Excel? Beroende på vad du ska använda numreringen till så går det att numrera raderna på olika sätt.

Fyll i statiska värden

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Vill du numrera raderna för att sedan kunna sortera tillbaka raderna i ursprunglig inmatningsordning? Då kan du mata in statiska värden.

För att slippa skriva in radnumren manuellt så kan du låta Excel fylla i dem åt dig.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

  • Det enklaste sättet är nog att fylla i en 1 i första cellen. Avsluta inmatningen med Enter.
  • Ställ sedan markören över cellens nedre, högra hörn.
  • Då kan du dubbelklicka på ”fyllningshandtaget”, så kommer Excel upprepa siffran för alla rader som har ifyllda värden i angränsade celler.

Skapa nummerserie

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Nästa steg är att byta ut ettorna mot en nummerserie. Efter du har dubbelklickat på ”fyllningshandtaget”, så visas en liten ikon med alternativ.

  • Klicka till på alternativmeny och välj Fyll serie [Fill Series].

Nu numreras raderna med statiska värden, som du kan använda för att sortera värdena i listan.

Räkna rader

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Ett annat sätt är att räkna antalet rader i listan. Det här är användbart om du vill veta hur många rader det finns i listan.

Genom att använda funktionen RADER [ROWS] kan du räkna hur många rader det finns inom ett område.

=RADER($B$2:B2)

=ROWS($B$2:B2)

Genom att ange absolut referens på första cellen i området kommer formeln alltid börja räkna från första raden i listan. När formeln sedan kopieras ned till övriga rader kommer antalet rader utökas allteftersom.

Räkna värden

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Ytterligare ett sätt är att använda funktionen ANTALV [COUNTA]. Då kommer antal celler som har ett värde i sig att räknas. Detta kan vara ett bra alternativ när du inte vill att tomma rader ska räknas med i en lista.

=ANTALV($B$2:B2)

=COUNTA($B$2:B2)

Här är också första cellen i området låst med dollar $-tecken.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningOBS!

Notera att tomma rader får samma numrering som raden ovanför. Men så snart något skrivs in på raden justeras numreringen.

Numrera filtrerade rader

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Behöver du filtrera din lista och vill att endast valda rader ska numreras, så du ser hur många rader som uppfyller ditt villkor, kan du använda funktionen DELSUMMA [SUBTOTAL].

=DELSUMMA(3;$B$2:B2)

=SUBTOTAL(3;$B$2:B2)

Funktionen DELSUMMA [SUBTOTAL] har fler olika argument och parametern 3 motsvarar funktionen ANTALV [COUNTA].

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Men funktionen DELSUMMA [SUBTOTAL] beräknar endast synliga rader när du använder filter. Så även om listan består av ett större område är det bara de rader som uppfyller filtreringsvillkoret som kommer att numreras.

Skapa sekvens

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Använder du den nya funktionen SEKVENS [SEQUENCE] kommer formeln ”spillas ut” på alla raderna i listan.

Fördelen med detta är att du själv inte behöver kopiera ned formen till nya rader. Vilket gör att när nya värden skrivs in i kolumn B ”spiller” programmet formeln till de nya raderna.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningOBS!

Det går bra att ändra i formler som ”spiller över” till andra celler i den översta ursprungscellen. Formlerna i övriga celler är markerade i grått inom spillområdet.

 

Ladda ner exempelfilen Numrera_rader.xlsx

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.