Fästa deltagare i Teams-möten

Teams-möte med större bilder på personer som är fästa i mötet.

Nu går det att fästa deltagare i Teams-möten via alternativet Fästa [Pin], så deras bild visas större under mötet.

Detta är en bra funktion om det är flera personer som pratar växelvis, under ett möte eller om man vill se alla medlemmarna i styrelsen, under ett Teams-möte.

Varje deltagare kan själva bestämma vem eller vilka de vill ”fästa” för att se deras bild större, under ett Teams-möte.

Gör så här:

  1. Öppna panelen Deltagare [Participants].
  2. Klicka på kartnålen för att ”fästa” en deltagares bild i mötet.

Använder du programmet Teams kan du fästa hur många deltagare du vill i mötet.

Tips!

Det går också att klicka på de tre prickarna för fler alternativ och välja Fästa [Pin].

Uppmärksamma

Bild som visar var man klickar, på de tre prickarna efter deltagarens namn, för att aktivera "Fäst" och "Uppmärksamma".

Det finns även ett läge som heter Uppmärksamma på svenska och Spotlight på engelska.

  • Klickar du på de tre prickarna för fler alternativ i panelen Deltagare [Participants] går det att välja Uppmärksamma [Spotlight].

Det är bara en person i taget, i mötet som kan vara uppmärksammad. Alla i mötet som använder programmet Teams kan välja att uppmärksamma sig själv eller någon annan.

OBS!

Det går än så länge inte att välja Uppmärksamma [Spotlight] om du ansluter via en webb-läsare.

Avsluta Spotlight

Bilds om visar var man klickar för att avslutar Spotlight läget.

Om du eller någon annan har valt att uppmärksamma dig, kan du själv välja att avsluta läget Uppmärksamma [Spotlight].

  • Antingen upp till via knappen Avsluta spotlight [Close Spotlight].
  • Eller genom att klicka på de tre prickarna  för fler alternativ i panelen Deltagare [Participants] och välja Avsluta spotlight [Close Spotlight].

Här har Microsoft missat att översätta Spotlight till Uppmärksamma.

Fästa deltagare i webb-läsare

Bild som visar var man klickar, på de tre prickarna efter deltagarens namn, för att aktivera "Fäst" via en webb-läsare. Bild som visar att "Fäst" ikonen är gråmarkerad.

Ansluter du till ett Teams-möte via en webb-läsare går det för tillfället endast att fästa en deltagare i Teams-möten.

Om någon redan är uppmärksammad, går det inte heller att fästa någon annan i mötet.

Vi får hoppas att Microsoft uppdaterar möjligheterna för detta snart, i webb-läsare.

Läs mer om våra webb-baserade kurser på www.officekurs.se

Du gillar kanske också...