Färgpipetten i PowerPoint

Färgpipetten är en användbar funktion i programmet PowerPoint. Med den kan du ”hämta upp” färgnyanser från bilder och grafiska objekt.

Du kan ha behov att ta reda på vilken färgnyans som finns i företagets logga eller hitta bakgrundsfärgen i en bild, för att ”maskera” över känslig information, när du ska skapa en PowerPoint-presentation eller instruktioner för ett system.

Office-programmen kan numera hantera 16 miljoner färger så det är inte lätta att gissa sig till rätt färgnyans. Då är färgpipetten en bra hjälp.

Var finns färgpipetten?

Innan du kan hitta och använda färgpipetten behöver du markera något.

Beroende på om du har markerat en bild, figur eller ett grafiskt objekt kan placeringen av ikonen för Bildfyllning [Picture Border], Figurfyllning [Shape Fill] alternativt Bildram [Picture Border] variera och även antal alternativ under menyvalen.

Hämta färgnyans

Gör så här för att hämta upp en färgnyans från en bild, figur eller annat grafiskt objekt:

 1. Markera ett objekt som har den färg du är intresserad av.
 2. Växla till den extra menyfliken som visas.

Namnet på menyfliken varierar, beroende på vilken typ av objekt du har markerat.

 1. Fäll sedan ner någon av alternativen Bildfyllning [Picture Border], Figurfyllning [Shape Fill] eller Bildram [Picture Border]
 2. Välj Pipett [Eyedropper].

Markören växlar utseende och får formen av en pipett.

 • Klicka till på den färgnyans du är intresserad av, för att hämta färgen.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips!

Vill du bra läsa av färgnumret räcker det att hålla markören stilla en stund över området, så kan du läsa av RGB-koden för färgerna röd, grön och blå.

Använda hämtad färg

Gör så här för att använda en färgnyans du hämtat upp:

 1. Markera ett annat objekt, som ska ha den nya färgen.
 2. Växla till den extra menyfliken som visas.
 3. Fäll sedan ner något av alternativen Bildfyllning [Picture Border], Figurfyllning [Shape Fill], Figurkontur [Shape Outline], Bildram [Picture Border], Textfyllning [Text Fill] eller Textkontur [Text Outline] beroende på vad som ska ha den nya färgnyansen.
 4. Välj den nya färgnyansen under rubriken Senaste färger [Recent Colors].

Läsa av färgnyans

Behöver du läsa av färgnyansen i efterhand kan du göra det också.

 1. Markera ett objekt som har önskad färg.
 2. Växla till den extra menyfliken som visas.
 3. Fäll sedan ner något av alternativen Bildfyllning [Picture Border], Figurfyllning [Shape Fil], Figurkontur [Shape Outline], Bildram [Picture Border], Textfyllning [Text Fill] eller Textkontur [Text Outline]
 4. Välj Fler fyllningsfärger [More Fill Colors].

Under menyfliken Valfri [Custom] kan du både läsa av RGB koden och den hexadecimala färgkoden.

En bild som visar valv, silhuett Automatiskt genererad beskrivning Tips!

Via alternativet Fler fyllningsfärger [More Fill Colors] kan du även skapa nya färgnyanser och även välja om området ska vara transparant eller inte.

Alternativet Fler fyllningsfärger [More Fill Colors] finns även i Word och Excel så du kan använda färgkoderna i de programmen också.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.