Färger på dataetiketter i diagram

I ett diagram kan du lägga till Dataetiketter [Data Labels] för att exempelvis visa värdet för en stapel eller en sektor. Detta är som en vanlig textruta som du kan andra på textens storlek, färg m.m. manuellt. Men det många missar är att det även är möjligt att använda inbyggda och egna anpassade talformat. Vi ska här se hur vi kan ha ett talformat som visar våra siffror i olika färger beroende på värdets storlek.

Ladda ner exempelfilen här.

Diagram

I detta exempel har vi ett enkelt stapeldiagram. Där tar vi bort värdeaxel och stödlinjer.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

diagram

Nu ska dataetiketter läggas till.

Markera diagrammet och klicka på + -knappen uppe till höger och bocka för Dataetiketter [Data Labels]

lägg till dataetiketter

Nu får vi värden ovanför för varje stapel.

Anpassa texten

Vi ska öka tydligheten genom att öka textstorlek och använda fet stil. Klicka på en av dataetiketterna, då blir samtliga markerade. Nu kan du använda de vanliga formateringsverktygen på menyfliken Start [Home]. Här ändrar vi till storlek 12 och fet.

formatera tecken

diagram

Nästa steg blir att skapa ett anpassat format med villkor som ändra textfärgen beroende på värdet. I detta exempel kommer vi vilja ha Röd färg för värde som har värdet 175 eller högre och Blå färg för övriga. Vi använder standardfärgerna för anpassat format.

Klicka på en dataetikett så att samtliga blir markerade. Tryck kortkommandot CTRL + 1 för att öppna panelen till höger där vi kan göra inställningar för dataetiketterna. Alternativt går det att dubbelklicka på en dataetikett för att komma till samma ställe.

Se till att i panelen navigera fram till rätt ställe (se bild nedan).

formatera dataetikett

I fältet Formatkod [Format Code] ska du skriva in koden för det anpassade talformatet och här blir det följande:

[Röd][>=175]0;[Blå][<175]0

[Red][>=175]0;[Blue][<175]0

Detta anpassade format anger två villkor som är separerade med semikolon. Först anges färg och sedan villkoret och till sist formateringen för talet som i detta fall är 0 (noll) och står för heltal utan decimaler. Sedan efter semikolon är det nästa färg och villkor.

OBS! det går att ha max 3 villkor samtidigt i ett anpassat talformat.

Tryck sedan på knappen Lägg till [Add].

Nu appliceras formateringen på dataetiketterna och det blir olika färger beroende på värdet.

diagram med formaterade dataetiketter

På detta sätt kan vi exempelvis enklare se vilka värden som ligger över eller lika med det valda gränsvärdet (175).

Läs mer om våra webbaserade Officekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.