Ett sätt att dölja VBA-kod i Excel

Dölja VBA-kod

VBA-tipset denna gång handlar om att dölja VBA-kod.

När vi skriver VBA-kod så skriver vi i praktiken funktioner och subrutiner. Funktioner är alltid dolda, men subrutiner kan eventuellt synas under knappen Makron [Macros] i menyfliken Utvecklare [Developer].

I bilden ovan syns metoden VisaHemligaArk. Vi kanske har gjort den metoden på ett sådant sätt att den tar fram de hemliga arken så fort någon kör koden (som i detta fallet är att logga in). Man kan säga att vi har ett säkerhetshål, på så vis att hemliga ark lätt tas fram, även av personer som inte kan logga in. Det räcker ju att öppna filen och gå till menyfliken Utvecklare och knappen Makron.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Tricket för att dölja en metod är att ge metoden en parameter. Då låtsas man att den skall anropas med ett visst värde. Ett enkelt sätt att dölja funktionen VisaHemligaArk är därför att lägga in en ”optional” parameter, dvs en parameter som behöver anges. Därmed döljs VisaHemligaArk.

Public Sub GomHemligaArk(Optional bHiddenMacro As Boolean = True)
' kod…XXXXXXXXXXXXXX
End Sub

Associerad e-kurs: Excel VBA och makron

Associerad lärarledd kurs: Excel VBA och makron

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.