Eget anpassat tabellformat

Tabeller är mycket användbart i Excel. Att lagra data i tabeller ger dig många fördelar och tillgång till verktyg som du annars inte har. En av fördelarna är att innehållet formateras och blir tydligare. Standard är att varannan rad blir färgad. Förutom olika färgtema kan du också välja att ha samma färg på alla rader. I detta tips ska vi se hur vi kan skapa ett eget format för tabeller. Det gäller både färger som används men framför allt antal rader som ska färgas.

Ladda ner exempelfilen här.

Utgångsläge

Vi har ett utgångsläge med data i bilden ovan. När vi skapar en tabell av detta så blir det som i den högra delen av bilden. Varannan rad färgas. Detta är många gånger det som är korrekt och så ett dataunderlag ska tolkas. Men i detta underlag hör två rader ihop och där vill vi ha samma färg. Så två rader ska upprepas med samma färg för att sedan växla till 2 rader med en annan färg.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Skapa eget tabellformat

Stå med markören i tabellen och klicka på menyn Tabelldesign [Table Design], klicka ner pilen för att visa hela galleriet av inbyggda format.

Längst ner, klicka på Nytt tabellformat [New Table Style].

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

En dialogruta visas (se bilden nedan) där det går att formatera olika delar av tabellen. Här ger man även tabellformatet ett namn.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Vi markerar alternativet Första radrand [First Row Stripe] och väljer Randstorlek [Stripe Size] 2. Sedan klickar på knappen Format.

Välj en fyllningsfärg efter eget önskemål, och eventuella andra formateringar. Klicka på OK.

Välj sedan Andra radrand [Second Row Stripe], här sätter vi storleken till 2 och låter formatet vara oformaterat. I dialogrutan finns en förhandsgranskning uppe i höger hörn där du kan se hur formateringarna kommer visas i tabellen.

På motsvarande sätt kan du även formatera Rubrikraden [Header Row] i en egen färg med en kantlinje i nedkant av cellen. När allt är klart klicka på OK.

Applicera formatet i tabell.

Tabellen behåller samma formatering som tidigare, men öppnar du galleriet hittar du ditt anpassade format längst upp.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Klicka och välj ditt format för att ändra tabellens formatering. Och nu ska det bli dubbla rader med samma färg. Lägger du till ny information upprepas samma mönster för de nya raderna.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Återanvända tabellformat

Egna anpassade tabellformat sparas bara i den arbetsbok som det skapades i. Öppnar du en ny eller befintlig arbetsbok så finns inte detta anpassade tabellformat att välja.

För att återanvända anpassade tabellformat kan man skapa en Excelmall som detta tabellformat finns i. Och sedan använda Excelmallen för nya arbetsböcker.

Det går även att kopiera en tabell med ett anpassat tabellformat till en annan arbetsbok och då följer formatet med och kan återanvändas i denna arbetsbok.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...