Dynamisk diagramrubrik

Dynamiska diagramrubriker i Excel

Visste du att det går att göra diagramrubriker dynamiska?

Easy peasy, du gör på följande sätt:

En bild som visar text, skärmbild, nummer, Parallell

Automatiskt genererad beskrivning

  1. Klicka med musen en gång på din diagramrubrik så att den blir markerad.
  2. Klicka sedan i formelfältet. Skriv likamedstecken (=) och klicka på önskad cell som du vill hämta text från. Bekräfta med Enter. Klart!

Ändrar du texten i cell D2, så kommer diagramrubriken också att ändras.

Dynamiska axelrubriker

Det går även lika bra att använda metoden för att länka axelrubriker till cellvärden. För att lägga till axelrubriker i ett diagram gör du på följande sätt:

En bild som visar text, skärmbild, diagram, Graf

Automatiskt genererad beskrivning

  1. Se till att diagrammet är markerat och klicka på plusknappen i översta högra hörnet av diagrammet.
  2. Välj Axelrubriker [Axis Titles] genom att klicka på den lilla högerriktade pilen.
  3. Kryssa i de axelrubriker som du önskar. I exemplet används ett kombinationsdiagram med två värdeaxlar (Y-axlar) och därför görs valen Primär lodrät [Primary Vertical] och Sekundär lodrät [Secondary Vertical].
  4. Markera den axelrubriken som du vill länka till en cell.
  5. Klicka i formelfältet och skriv likamedstecken (=) och klicka på önskad cellreferens. Bekräfta med Enter.

Bonustips: Över diagram eller Centrerad överlagring?

Det finns två varianter av diagramrubrik. När du infogar ett diagram och diagramrubriken läggs till är det som standard rubriktypen Över diagram [Above Chart] som infogas. Det finns ett alternativ till och det är Centrerad överlagring [Centered Overlay].

En bild som visar text, skärmbild, diagram, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

Skillnaden är att diagramrubriken skjuts ner en bit i diagrammets rityta vid valet Centrerad överlagring [Centered Overlay]. Ibland passar det bra och ser snyggt ut layoutmässigt, men risken finns också att rubriktexten tangerar staplar eller linjer i diagrammet. I detta exempel syns att en vanlig rubrik över diagrammet passar bättre, men i andra fall kan Centrerad överlagring [Centered Overlay] passa bra.

En bild som visar Graf, skärmbild, linje, diagram

Automatiskt genererad beskrivning

Vill du lära dig mer om diagram och visualisering. Kika in vår e-kurs i diagram och visualisering på officekurs.se!

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.