Dubbla minustecken i formler

Använd dubbla minustecken i dina formler för att hantera resultat av villkor på ett bra sätt. Här är ett tips i den lite högre skolan för Excel. Tipset i sig är inte så avancerat utan det handlar om att förstå hur Excel tolkar ett resultat och att kunna använda detta till sin fördel. När man skapar villkor i Excel så blir det ett resultat som blir SANT eller FALSKT [TRUE/FALSE]. Men det finns en annan översättning som Excel också använder och det är talen 1 och 0 för motsvarande resultat.

SANT = 1
FALSKT = 0

Detta gäller i alla sammanhang för Excel att SANT/FALSKT tolkas som 1/0 och tvärtom.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Villkor för matriser

Normalt sett skapar man villkor för enstaka celler och får ett resultat (SANT/FALSKT) men Excel kan även utvärdera villkor för flera celler samtidigt i en så kallad matris. Normalt sett kan inte de flesta funktioner hantera resultatet av detta men det finns några funktioner som kan detta. En av dessa är funktionen PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] som kan räkna ihop antalet celler som uppfyller ett villkor för ett helt område (matris). Det är vanligt att man använder en funktion för att skapa själva villkoret och sedan används PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] för att räkna antalet, alltså hantera resultatet.

Exempel

Ladda ner exempelfilen här.

Vi ska se på ett exempel där vi har ett antal serienummer med varierande teckenlängd och vi vill veta hur många dessa serienummer som har en teckenlängd som överstiger 3 tecken.

Serienummer som underlag

I exemplet ovan ska nu funktionen LÄNGD [LEN] användas för att räkna antal tecken i en cell. Denna funktion kan endast hantera en cell i taget normalt sett. Med ett villkor kan vi även få fram SANT/FALSKT om antal tecken är mer än 3, men bara för en cell.

=LÄNGD(B3:B9)>3

=LEN(B3:B9)>3

Formeln ovan kommer ge ett felmeddelande eftersom funktionen inte kan hantera ett helt område utan endast en cell.

Observera! Med Excel för Microsoft 365 kommer funktionen ovan att fungera med spill-funktion vilket genererar en lista med SANT/FALSKT för motsvarande område. Detta kan vara användbart men i vårt exempel vill vi ha en lösning i en cell och inte få en ny kolumn med resultat.

Matriser med PRODUKTSUMMA

Genom att kapsla in en funktion inom PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] så kan vi helt plötsligt få resultat från villkor på ett helt område. Detta sparas i en så kallad matris och detta resultat kan vi sedan räkna/hantera på olika sätt. Den sammansatta formeln blir nu:

Produktsumma räknar inte sant och falskt

=PRODUKTSUMMA(LÄNGD(B3:B9)>3)

=SUMPRODUCT(LEN(B3:B9)>3)

Formeln har kommit en bit på väg men i stället för ett felvärde blir det nu 0 som resultat. Om vi nu utvärderar villkoret genom att markera hela LÄNGD(B3:B9)>3 i formelfältet och trycka på F9-tangenten så ser vi det bakomliggande resultatet.

Utvärdera formel mede tangenten F9

Nu utvärderas varje cell med villkoret om antal tecken är mer än 3. Resultatet visas i en matris och det blir SANT/FALSKT för cellerna i ordningsföljd.

Funktionen PRODUKTSUMMA kan inte räkna SANT/FALSKT så vi måste göra om detta till 1 och 0 i stället.

Observera! När man utvärderar en formel med F9 är det viktigt att återställa detta genom att trycka Ctrl + Z eller Esc.

Runt villkoret sätter vi parenteser och framför vänster parentes sätter vi dubbla minustecken.

=PRODUKTSUMMA(- -(LÄNGD(B3:B9)>3))

=SUMPRODUCT(- -(LEN(B3:B9)>3))

Detta konverterar SANT/FALSKT till 1/0

Utvärdera formel

Nu kan då funktionen PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT] räkna ihop 1:orna till ett totalvärde som då också blir svaret på vår inledande fråga. Hur många serienummer överstiger 3 tecken?

Produktsumma räknar antal tecken större än 3

Med dubbla minustecken öppnas många fler möjligheter att skapa villkor på flera celler samtidigt och resultatet kan hanteras och beräknas med funktionen PRODUKTSUMMA [SUMPRODUCT].

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.