Dubbla etiketter i diagram

 

Stapeldiagram med visning av både antal och procent

Med dubbla etiketter för staplar kan du visa olika information kopplat till staplarna samtidigt. Detta ska vi titta på i detta tips.

I en enkät har olika personer fått svara på hur deras bostadssituation ser ut. Svaren har sedan delas in i tre ålderskategorier.

I detta diagram ser vi att det är vanligare bland yngre personer att bo i hyresrätt. Samtidigt som andelen av personer som bor i villor, ökar med åldern.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Det framgår i diagrammet att det är elva stycken svar, i både åldersgruppen ”36-64 år” och i gruppen ”65-uppåt”, för de som har uppgett att de bor i en bostadsrätt men den procentuella fördelningen är olika. Det beror på att det är inte lika många personer som har svarat på enkäten, i de olika åldersgrupperna.

Detta vill vi ska framgå i diagrammet, genom att både visa hur många som har svarat och hur många procent det motsvarar.

Tyvärr finns det ingen kryssruta som fixar till detta, utan det kräver en del trixande med visningen i diagrammet.

Så ladda ner exempelfilen för att följa med i de olika stegen.

Ladda ner exempelfilen som används i tipset.

 

Diagramunderlaget

En bild som visar ett diagramunderlag i Excel

Först behöver du räkna ut den procentuella fördelningen och ha med det i dataunderlaget för diagrammet, innan värdena går att visa som dubbla dataetiketter.

I diagramunderlaget behöver du en kolumn för antalet svar och en kolumn med procentandelen, för varje åldersgrupp.

Infoga diagram

En bild som visar hur man infogar diagram i Excel

Börja med att skapa diagrammet.

 1. Markera de värden som ska tas med i diagrammet.
 2. Välj ett stående Stapeldiagram [Column Chart] under menyfliken Infoga [Insert].

En bild som visar en bild av en tipslampaOBS! Ta inte med summaraden i markeringen för diagramunderlaget.

Växla och byt axlarna

Inställningar för ett diagram

Nu kan diagrammet visas på två olika sätt. Programmet vet inte om du vill jämföra åldersgrupperna eller boendeformerna.

Om ditt diagram grupperas per åldersgrupp kan du klicka på knappen Växla rad/kolumn [Switch Row/Column] för att ”vända” diagrammet rätt, så det ser ut som på bilden ovan.

 

Dubbla diagramaxlar

Inställningar i ett diagram

Diagrammet får några höga staplar och några staplar som knappas syns, då procenttalen i diagramunderlaget är så små, jämfört med antalet svar.

Det du behöver göra är att visa antalet svar och procenttalen på olika diagramaxlar. Gör så här:

 1. Markera en av de höga staplarna.
 2. Högerklicka i stapeln och välj Formatera dataserie [Format Data Series].
 3. Välj Sekundäraxel [Secondary Axis] i panelen som visas till höger.

Markera serier i ett stapeldiagram

 1. Upprepa stegen ovan och markera Sekundäraxel [Secondary Axis] för alla ”höga” staplar, som visar antalet svar.

Nu ser du bara tre staplar för varje bostadstyp. Staplarna ligger nu ovanpå varandra och låga staplar täcks av de högre staplarna.

Slå på visning av dataetiketter

Aktivera dataetiketter i ett diagram

Nu är det dags att slå på visningen av Dataetiketter [Data Labels], så att antalet svar och den procentuella fördelningen visas intill staplarna i diagrammet.

 1. Markerat ramen runt diagrammet, så du ser cirklar i hörnet och på mitten av kanterna för diagrammet.
 2. Klicka på pluset som visas uppe till höger.
 3. Kryssa i Dataetiketter [Data Labels].

 

Justera placeringen av etiketter

Justera placering av dataetiketter

Till en början kan värdena visas ovanpå varandra med det ska du nu ändra på nu.

 1. Markera en stapel.
 2. Klicka på pluset som visas uppe till höger.
 3. Klicka på pilen efter ordet Dataetiketter [Data Labels], för att fälla ut ytterligare val.
 4. Välj till exempel Inuti stapel [Inside Base].
 5. Upprepa och justera placeringen dataetiketterna, för alla staplar som visar antalet svar.

 

Dölj staplar och diagramaxel

Inställningar i diagrammet

Om antalet svar skiljer mellan de olika åldersgrupperna, kommer skalorna på de två diagramaxlarna som visar procent och antal svar, inte stämma överens och inte heller storlekarna på staplarna som nu ligger ovanpå och täcker varandra.

För att göra det enklare för de som ska se diagrammet ska du nu ”dölja” de staplar som inte längre behövs visas, genom att ställa in färgen på Figurfyllning [Shape Fill] till transparent, genomskinlig färg.

 1. Markera en stapel som visar antal svar.
 2. Välj Ingen fyllning [No Fill] under Figurfyllning [Shape Fill] på menyfliken Format [Format].
 3. Behåll markeringen av stalpen.

Formatera diagrammet

 1. Välj även Ingen kontur [No Outline] under Kontur [Shape Outline] på menyfliken Format [Format].
 2. Upprepa och ”dölj” både fyllning och konturerna på alla staplar som visar antalet svar.

Avsluta med att dölja visningen av enheterna på den sekundära diagramaxeln.

 1. Markera den sekundära diagramaxeln.
 2. Högerklicka och välj Formatera axel [Format Axis].
 3. Andra Etiketts placering [Label Position], under Alternativ för axel [Axis Options] till Inga [None], i panelen till höger.

Dölj förklaringstexter

Förklaringsposter i ett diagram

Ifall du vill kan du nu även dölja visningen av de överflödiga förklaringstexterna.

 1. Markera området med förklaringstexterna som visar vilken åldersgrupp som representeras av vilken färg.

Förklaringsposter i ett diagram

 1. Markera en av de förklaringstexter som inte har någon färgindikator.
 2. Tryck på Delete på tangentbordet.
 3. Upprepa för de övriga förklaringstexterna som inte har någon färgindikator.

Färdigt diagram med dubbla etiketter

Lägg eventuellt till en diagramrubrik och gör andra förändringar så diagrammet matchar ditt företags grafiska profilfärger och typsnitt.

Läs mer om våra självstudiekurser i Officeprogrammen på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!