Dölja makron i Excel

Detta makrotips riktar sig både till er som spelar in makron eller skriver egna makron och som vill kunna dölja makron. Det är ofta så att våra makron har namn som slutar med en parentes, t.ex. 

Public Sub Test()

Ett sådant makro är synligt i menyn i Excel, t.ex. via menyfliken Utvecklare och knappen Makron, vilket innebär att någon annan eller rent av vi själva kör ett makro som inte är lämpligt att köra via menyn. Vi kanske helt enkelt vill gömma våra makron för andra så att de inte körs av misstag eller körs på fel sätt.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Makron som har parametrar (det vill säga variabler) angivna inom parentesen efter namnen, kan inte köras via menyn. De finns inte ens synliga där. Vi kan därför dölja ett makro genom att skriva in en variabel, t.ex.

Public Sub Test(sNamn as String)

Nu är det inte särskilt vackert eftersom det då kan se ut som om metoden behöver få ett värde tillskickat. Dessutom måste vi alltid skicka in ett värde för att kunna använda makrot. Enklare är att använda sig av frivilliga parametrar, som markeras med Optional framför. Sådana makron behöver inte anropas med parameter. Personligen brukar jag skriva

Public Sub Test(Optional bHiddenMacro As Boolean = True)

Jag ser då direkt att makrot egentligen inte behöver någon parameter, men att jag dolt den 🙂

Fler makrotips hittar du här

Sugen på mycket mera makron? Välkommen till vår tvådagarskurs i VBA och makron i Stockholm. Du läser mer och anmäler dig här.

Dag Kihlman
dag.kilhman@infocell.se

Du gillar kanske också...