Dölj icke valbara alternativ i utsnitt

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Ladda ner exempelfilen Dölj alternativ i Utsnitt.xlsx.

I detta exempel finns en lista som är definierad som en Exceltabell i ett kalkylblad.

Det ska vara enkelt att filtrera listan på olika sätt, så att bara de artiklar som väljs visas.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

En av många fördelarna med att använda Exceltabeller är att det går att infoga Utsnitt [Slicers].

I stället för att använda filterpilarna uppe i kolumnrubrikerna för att filtrera listan går det att infoga Utsnitt [Slicers] om listan är definierad som en Exceltabell.

I Utsnitt [Slicers] går det att klicka på stora knappar i stället för att kryssa i alternativ i små rutor.

Du slipper även momenten att aktivera Filter [Filter] och fälla ner filterpilarna för att kunna filtrera i listan.

Utsnitt [Slicers] ligger synliga på kalkylarket och kan användas direkt.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningOBS!

Läs med om Utsnitt Excel-tabeller i detta tips: https://www.excelbrevet.se/fem-satt-att-infoga-utsnitt-i-excel/

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

Utsnitt [Slicers] fungerar även tillsammans med Pivottabeller.

Utsnitt filtrerar andra utsnitt

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

När en färg väljs via ett utsnitt (eller via filterpilarna) visas endast de rader som innehåller den aktuella färgen.

Det syns genom att numreringen av raderna i vänsterkanten visas i blått i stället för i svart och att vissa rader är dolda. Radhöjden sätts till noll på de rader som inte uppfyller filtervillkoret, så att de därmed inte längre syns.

Men det har hänt en sak till i utsnitten. I detta exempel visas några av artiklarna i utsnittet för Produkt i en svagare grå ton.

Genom att vissa produkter är gråmarkerad när tabellen filtreras på en viss färg syns det tydlig att de artiklarna inte finns i den valda färgen.

Filter på filter

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Om tabellen filtreras via flera Utsnitt [Slicers] visas bara de artiklarna som uppfyller alla filtreringarna, övriga alternativ är gråmarkerade.

På detta sätt behöver du inte fälla ner listpilarna för varje kolumnrubrik för att se vilka värden som du kan välja mellan, utan du kan bara fortsätta att filtrera tabellen.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

Nollställ filter i Utsnitt [Slicers] för att visa alla rader igen genom att klicka på tratten med ett kryss på i ovankant av utsnittet.

Dölja ej valbara alternativ

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Om du har många alternativ att välja mellan i dina Utsnitt [Slicers], även när du har filtrerat värdena via ett annat Utsnitt [Slicers], går det att dölja de värden som inte längre är valbara.

Gör så här:

  • Markera ett eller flera Utsnitt [Slicers].
  • Gå till menyfliken Utsnitt [Slicers].
  • Välj Utsnittsinställningar [Slicer Settings].
  • Markera Dölj element utan data [Hide items with no data].

Nu kan du anpassa storleken på utsnitten bättre, så de inte tar så stor plats på kalkylarket.

Läs mer om våra e-kurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!