Diagram med omöjliga diagramserier

Omöjliga diagram blir möjliga – lura Excel

Du har kanske vid något tillfälle sett diagram över utfall och budget/prognos där den framtida delen – alltså budget/prognos – visualiserar staplarna i en annan färg eller linjen som t.ex. streckad (se exemplen nedan).

Excel diagram och diagramserier

omöjliga diagramserier

Strukturen på källdata

Om du har dina data (i detta fall antalet sålda maskiner per år och månad) strukturerade på det vanliga sättet enligt något av de två exemplen nedan, kommer du få omöjligen att få till ett diagram enligt ovan.

källdata diagramserie

I det första fallet med månaderna till vänster och åren ovanför kan du med lite formatering i bästa fall åstadkomma ett diagram enligt nedan. Diagrammet kommer att visa varje års utfall månadsvis. Intressant om du vill jämföra vissa månader under olika år, men du kommer inte mot ditt mål (diagrammen ovan).

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

diagram per månad och år

I det andra fallet med år och månader till vänster kan du komma närmare målet och få ett diagram som följer nedan.

en diagramserie för alla år

Du får ett s.k. grupperat diagram där du ser en tidslinje på X-axeln, men om du försöker formatera staplarna för något av åren kommer ALLA staplar för alla år att påverkas. Problemet är att alla värden för alla månader och år är EN och samma dataserie i diagrammet. För att lyckas formatera delar av diagramstaplarna (eller linjerna) måste du lura Excel och skapa fler dataserier för ditt diagram. Hur får vi då fler dataserier och ändå kunna visa dem som EN serie i diagrammet?

Lura Excel att låta dig formatera ”en” diagramserie

Jo, du ”lurar” Excel genom att:

  1. Skapa fler kolumner för beloppen (en ny kolumn för varje ny önskad serie som du sedan kan formatera)
  2. Ser till att skapa en överlappning mellan serierna, så att sista värdet i första serier motsvaras av första värdet i andra serien. Se bilden nedan:

Flera diagramserier

3. Därefter infogar du ett önskat diagram. (Markera cell A3:E38 i exempelfilen). Resultatet kommer att se ut enligt nedan. Alltså likt diagrammet ovan, men tre stapelfärger istället för en stapelfärg!

formatera diagramserie

4. Under menyfliken Design kan du ändra färg genom att klicka på knappen Ändra färger (det går självklart bra att markera utvalda diagramserier och manuellt justera till önskad färg).

5. Förklaringsposterna längst ner i diagrammet har ingen funktion (Serie1, Serie2, Serie3). Markera dem och tryck Delete.

6. Ta eventuellt bort stödlinjer (markera en stödlinje och tryck Delete).

7. Klicka på diagramrubriken och lägg in önskad rubrik. Du kan välja mellan rubriken ”Över diagram” eller ”Centrerad överlagring” om du vill göra diagrammet mer kompakt. Nu ser diagrammet ut enligt nedan:

omojliga-diagramserier8

Vi har ett problem kvar som vi måste bli av med. I januari ses två staplar från två olika serier.

8. Dubbelklicka på någon av staplarna eller markera staplarna (klicka bara på någon) och klicka på Formatera markering under menyfliken Format. Välj Alternativ för serie i panelen till höger och ange Serieöverlappning till 100%. Vill du sedan öka stapelbredden justerar du Mellanrum i X-led.

Formatera dataserie

Med inställningarna ovan ser nu ditt diagram ut enligt nedan och vi har kommit i mål! (Metoden är densamma för linjediagrammet. Du sätter samma färg på Serie1 och Serie1 och väljer en streckad linje för Serie3.)

omojliga-diagramserier91

källa: www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...