Dela upp kolumn i rader med hjälp av Power Query

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Har du någon gång fått en lista med resultatet av en enkätundersökning som innehåller flera värden på samma rad? Ibland går det att ange mer än ett alternativ på samma fråga och då blir det svårt att sammanställa informationen i till exempel ett diagram.

Problemet i detta exempel är att det är flera svarsalternativ på samma rad, separerat med kommatecken. Det hjälper inte att dela upp svarsalternativen i separata kolumner, för att kunna skapa ett diagram.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Önskvärt är en tabell med en rad per svar och svarsalternativ.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Med alla svar på var sin rad går det sedan att sammanställ värdena med hjälp av ett Pivotdiagram.

Detta går att fixa med hjälp av Power Query. I Power Query går det att tvätta, vända och vrida på värdena.

En bild som visar silhuett, valv Automatiskt genererad beskrivningTips!

Power Query finns inbyggt både i Excel (från version 2016), Power BI Desktop, Power BI-tjänsten, Azure Analysis Service, Azure Logic Apps och Power Automate.

Läs in listan med svar till Power Query

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att läsa in en lista eller tabell med svar till Power Query:

 1. Stå i listan eller tabellen.
 2. Gå till menyfiken Data [Data].
 3. Välj Från tabell/intervall [From Table/Range].

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att dela upp värdena i kolumnen C på olika rader:

 1. Markera kolumnen med svarsalternativen.
 2. Gå till menyfliken Start [Home].
 3. Klicka på att dela upp kolumnen med artiklarna med hjälp av menyvalet Dela upp kolumn [Split Column].
 4. Välj sedan Efter avgränsare [By Delimiter].

Välj typ av avgränsare

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

I dialogrutan kan du nu välja vad som avgränsar svarsalternativen.

 • Välj kommatecken.
 • Välj Varje förekomst av avgränsare [Each occurrence of the delimiter].
 • Fäll ner Avancerade alternativ [Advanced options].
 • Välj Rader [Rows].
 • Klicka på OK.

Städa bort mellanslag

Nu visas en tabell med en rad per artikel.

Det har kommit med en del mellanslag. De behöver du ta bort.

 • Välj funktionen Trimma [Trim] under menyvalet Format [Format] på menyfliken Transformera [Transform].

Läs in värdena till Excel

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

 • Välj Stäng och läs in [Close & Load] på menyfliken Start [Home] för att återgå till programmet.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Nu finns det en rad för varje svarsalternativ och underlaget är perfekt för att presentera resultatet i ett Pivotdiagram.

 

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!