Datum som text

Hämta exempelfilen här.

Datum som text

Ibland får man Excel-filer med datum, men datumen är inte alltid uppställda enligt svensk standard ÅÅÅÅ‑MM‑DD. Då uppfattar Excel datumen som text eller ett stort tal.

Det räcker inte att ändra visningen genom ställa om talformatet från Allmänt [General] till Datum [Date] på menyfliken Start [Home]. Det ser du genom att markera området och kika nere på statusfältet. Visas bara antalet ifyllda celler, så uppfattar Excel innehållet i det markerade området som text och inte datum.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

För att Excel ska uppfatta att innehållet i cellerna är datum behöver du konvertera innehållet. Det kan du göra på flera olika sätt.

Är det något som du behöver göra regelbundet, så använder man med fördel den nya funktionen Power Query, då räcker det att klicka på knappen Uppdatera [Update] nästa gång.

Är det något du bara behöver göra någon enstaka gång, går det att fixa till manuellt via valet Text till kolumner [Text to Columns] på menyfliken Data [Data].

Konvertera datum

Datum som text

Guiden Text till kolumn

Gör så här för att konvertera värdena som Excel uppfattar som textvärden till datum:

1. Markera en kolumn.

2. Välj Text till kolumner [Text to Columns] på menyfliken Data [Data].

3. Tryck på Nästa [Next] två gånger för att gå till Steg 3 av 3 i guiden.

Datum som text

4. Välj att innehållet i kolumnen ska uppfattas som Datum [Date].

5. Välj hur datumet är uppställt, i den markerade kolumnen, i detta fall DMÅ.

6. Avsluta med Slutför [Finish].

Datum som text

Nu vände Excel datumen rätt och markerar du området med datum, ser du både Medel [Average], Antal [Count] och Summa [SUM] nere på statusfältet.

Datum utan bindestreck

Datum som text

Detta fungerar även på datum som visserligen är uppställda enligt svensk standard med år, månad och dag men utan bindestreck och inledande århundrade.

Denna gång väljer du att datumet är uppställt som ÅMD, i tredje steget av guiden Text till kolumner [Text to Columns] på menyfliken Data [Data].

Talformatet Datum

Datum som text

Nu infogade Excel århundrade och bindestreck i cellerna.

Om du nu markerar området och formaterar talformatet till Kort datum [Short date] på menyfliken Start [Home] ser du medelvärdet som ett datum nere på statusfältet.

Nu uppfattar Excel innehållet i cellerna som riktiga datum och kan använda värdena som datum, i till exempel formler, filter och Pivottabeller.

Tips! Kortkommandot för att öppna dialogrutan Formatera celler [Format Cells] är Ctrl + 1.

 

Läs mer om våra e-kurser på www.infocell.se.

Du gillar kanske också...