Datum och veckodag

Excel har en massa inbyggd kalenderfunktionalitet som kan vara bra att plocka fram vid olika tillfällen. I detta tips ska du se hur Excel håller reda på veckodagarna för alla datum.

Hämta exempelfilen här.

Vi börjar med ett datum i en cell (2020-04-20) och använder sedan datumfunktionen VECKODAG [WEEKDAY] för att få fram vilken veckodag detta datum motsvarar. Funktionen har två argument, ett datum samt returtyp. Med returtyp bestämmer vi hur veckans dagar ska räknas. I bilden nedan ser du de olika alternativen som finns. Normalt i Sverige använder vi returtyp 2 (eller 11) vilket innebär att måndag motsvaras av 1 och söndag 7.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

datum och veckodag

Så med fullständig formel blir resultatet som bilden nedan.

datum och veckodag

Talet 1 motsvarar en måndag vilket stämmer med det angivna datumet.

Visa veckodag i text

Istället för att visa en siffra för motsvarande veckodag så går det att visa veckodagen med text genom att ändra till ett anpassat talformat i cellen.

datum och veckodag

  1. Markera en cell med datum. Högerklicka i cellen och välj Formatera celler [Format Cells].
  2. Välj Anpassat [Custom] i listan.
  3. Ändra formatet till DDDD i fältet Typ [Type]. Klicka OK.

datum och veckodag

Nu visas veckodagen med text i cellen. Notera att i formelfältet visas datumet, det är vad som egentligen står i cellen. Men genom att ändra talformatet till DDDD så visas istället veckodagen.

Fallgropen

Om du använder dessa olika sätt för att få fram veckodag från ett datum så kan det bli fel. Det är när dessa två sätt används samtidigt som det finns en fallgrop.

I första exemplet blev resultatet 1 (måndag) men om man nu även vill ha texten måndag i denna cell och ändrar talformatet till DDDD så kommer texten visa söndag (se bild nedan).

datum och veckodag

Detta beror på att standardinställning för Excel gällande veckodagar är söndag (1) till lördag (7). Eftersom vi i första läget fick resultatet 1 i cell C3 så resulterar detta söndag när vi ändrar talformatet till DDDD. Att kombinera dessa två sätt fungerar bara om vi använder returtyp 1 för funktionen VECKODAG [WEEKDAY]. Men det är normalt inte användbart i Sverige så det kommer inte fungera bra.

Enklaste lösningen är att antingen visa en siffra som motsvarar veckodagen med funktionen VECKODAG [WEEKDAY] eller använda talformatet DDDD direkt på cellen med datum (eller en länkad cell).

Läs mer om e-kurser i Excel och Office på www.officekurs.se.

 

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.