Cirkelreferens i Excel

I Excel kan det uppstå något som heter cirkelreferens. Det betyder att det finns en beräkning i en cell som har med sin egen cellreferens. Se bilden nedan.

Ladda ner exempelfilen.

Beräkningen i cell A5 adderar talen ovan plus sig själv. Detta är en cirkelreferens då det blir en evig loop som aldrig tar slut. Gör man en formel som resulterar i en cirkelreferens får man ingen varning. Dock kan man se att själva beräkningen inte stämmer och kanske kan misstänka att något är fel?

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

När man vid ett senare tillfälle öppnar denna Excelfil igen kommer det upp en varningsruta.

Klicka på OK eller krysset.

Hitta och åtgärda cirkelreferens

Längst ner till vänster på statusraden står det i vilken cell som cirkelreferensen finns på det aktuella bladet. Om cirkelreferensen finns på ett annat blad står det bara Cirkelreferenser [Cirkular References]. Då får man bläddra mellan bladen tills cellreferensen anges.

Finns det två eller fler cirkelreferenser på bladet så visas ändå bara en cellreferens. När en cirkelreferens är åtgärdad visas då nästa cellreferens som innehåller en cirkelreferens i statusfältet.

Ett annat sätt att hitta/visa var cirkelreferensen finns är på fliken Formler [Formulas] och knappen Felkontroll [Error Checking]. Klicka vidare på valet Cirkelreferenser [Cirkular References] så visas cellreferensen.

Även här visas en cellreferens i taget. Fördelen att använda detta alternativ är att man får även reda på om felet finns på ett annat blad än det man befinner sig på.

I bilden ovan ser vi att även bladnamnet kommer med vilket gör det enkelt att hitta felet. Finns det flera cirkelreferenser så måste de lösas en och en. Man får ingen lista på alla fel som finns.

Det kan vara svårt att hitta felet med cirkelreferens även om man vet vilken cell som felet finns. Det kan vara långa formler med flera cellreferenser som pekar på andra blad vilket försvårar letandet. Men det är viktigt att åtgärda dessa fel då resultatet inte blir korrekt.

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.