Cirkel av cirkel

Att använda Cirkeldiagram [Pie] för att visa en fördelning av värden kan vara svårt för att det lätt blir svårläst. Rekommenderat är att max använda 5-6 sektorer för att sektorerna storlek ska vara tillräckligt stora för att lätt kunna läsas av. I bilden nedan ser vi problemet med att använda för många sektorer.

Det blir plottrigt och då har vi inte några etiketter som talar om värdet eller procentandelen. En lösning är att använda en diagramtyp som heter Cirkel av cirkel [Pie of Pie]. Där de minsta sektorerna visas i en egen cirkel.

Hämta exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Cirkel av cirkel

För att skapa ett tydligt diagram så sorterar vi underlaget från största till minsta värde. Därefter markerar vi underlaget och infogar diagramtypen Cirkel av cirkel [Pie of Pie].

Efter diagrammet infogas så visar jag Dataetiketter [Labels] på utsidan med Procent och Kategorinamn.

Som standard visas de tre lägsta sektorerna i en egen cirkel. Denna totala sektor får namnet Annan [Other]. Nu blir varje sektor mer synlig och läsbar.

Fler inställningar

Det går att anpassa inställningarna för diagrammet ytterligare då det gäller vilka sektorer som ska visas i respektive cirkeldiagram.

Högerklicka på ett av cirkeldiagrammen och välj Formatera dataserie [Format Data Series].

En panel visas till vänster med fler möjligheter att anpassa diagrammet.

Det är den inramade delen som vi kan anpassa hur de två cirklarna ska visas med hur många sektorer. Som standard är det just tre sektorer som visas men här kan du justera uppåt/neråt. Det är räknat från de lägsta värdena av sektorerna. Vidare finns det fyra olika sätt att dela upp sektorerna på och det ställs in i den valbara listan Dela serien med [Split series By].

Placering [Position] – Välj antal sektorer som ska visas i den högra cirkeln.

Värde [Value] – Har du värden för sektorerna kan du bestämma en brytpunkt för vilka värden som ska visas i den högra cirkeln.

Procentuellt värde [Percentage value] – Har du procentuella värden för sektorerna kan du bestämma en brytpunkt för vilka procentvärden som ska visas i den högra cirkeln.

Egen [Custom] – Här kan du bestämma exakt vilka sektorer som ska tillhöra vilken cirkel. Markera en sektor och välj sedan i listan nedanför vilken cirkel den ska tillhöra.

 

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...