Bryta ut timmar och minuter i Excel från tidsangivelse

Detta tips beskriver hur du kan bryta ut timmar och minuter ur celler innehållande tid eller klockslag. Detta kan vara användbart för att särskriva timmar/minuter eller för att utföra vidare beräkningar. Tipset beskriver även hur du kan kombinera fasta textsträngar med dina timmar/minuter så att du får en dynamisk text som ändrar sig efter summering av timmar/minuter. Du ser också hur du ibland behöver ändra talformatet för timmar och/eller minuter för att få Excel att visa alla timmarna/minuterna.

I exemplet nedan har vi några personers arbetstid som är införd i timmar och minuter i cellerna B2:B6 och sedan summerade i cell B7.

C:\Users\Tobias\AppData\Local\Temp\SNAGHTML43843ba.PNG

Ladda ner exempelfilen här

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Formatering för att visa alla timmarna

I cell B7 visas alla 34 timmarna (vanlig SUMMA-formel). Men från början visades bara 10:24 i cellen trots att det egentligen är 34:24 som visas nedan. Det ursprungliga talformatet i celler med timmar och minuter är ”tt:mm”. Problemet med detta format är att efter 24 timmar ”börjar Excel räkna om på nytt”. Talet 34 är 10 mer än vad som är delbart med 24 och visas . För att fixa till detta formaterar du cellen med följande talformat ”[tt]:mm”. Hakparenteserna gör så att Excel visar alla timmar .

Bryt ut timmar och minuter

För att kunna hämta de 34 timmarna till en cell och de 24 minuterna till en annan cell måste vi använda två olika funktioner; HELTAL (INT) och MINUTER (MINTUTE)

Formel i cell E5: =HELTAL(B7*24)
(Funktionen HELTAL är en smart funktion som tar värdet och avrundar till närmsta heltal nedan, d.v.s klipper bort decimalerna och multiplicering görs med 24 för att räkna om tidsangivelsen till ett tal i Excel)

Formel i cell E6: =MINUT(B7)
(Funktionen MINUT hämtar minutvärdet ur en tidsangivelse i Excel)

Fast text med dynamisk återgivning av timmar och minuter

I cell D2 vill du sedan ha en textsträng som talar om den totala arbetstiden dynamiskt med det antal arbetade timmar och minuter som faktiskt gjorts. Då använder du Excels funktionalitet för att sammanfoga textsträngar med cellvärden, d.v.s. det vanliga &-tecknet. Formeln i cell D2 lyder:

=”Den totala arbetstiden ovan är ”&E5&” och ”&E6&” minuter”

Källa: Excelbrevet.se

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Jonatan Vincent skriver:

    Smart med hakparenteserna i formateringen. Jag har alltid tagit heltalet på tidssumman multiplicerat med 24 för att få fram timmarna (eftersom Excels tidsberäkning är 1 per dygn). Så i exemplet ovan: summan av tiden, formaterat som tal, är 1,433333. 1,43333 * 24 är 34,4. Heltalet är 34, vilket är precis vad vi är ute efter. För minuterna kan man göra likadant, men man multiplicerar decimalerna med 60. Alltså, summan*24 blev 34,4. Bort med heltalen och multiplicera med 60. 0,4*60=24 minuter.
    Men er variant är snyggare.