Börja sortera en lista på tio olika sätt

Ikonen sortera

Att kunna sortera ett område eller en lista är bra att kunna och något som många gör ofta. Men vet du att det går att göra på flera olika sätt?

Ladda exempelfilen här.

Menyvalen finns på två ställen

Flera ställen för sortering

Det första du behöver veta är att du hittar menyvalen för sortering på två olika menyflikar i Excel.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Sortering är något många använder ofta, så du hittar ikonerna både på menyfliken Start [Home] men också på menyfliken Data [Data], i gruppen Sortera och filtrera [Sort and Filter].

Via menyfliken Start

Sortera via fliken Start

Gör så här för att sortera raderna i ett område via ikonerna på menyfliken Start [Home]:

 1. Stå med cellmarkören, i den kolumn du vill sortera raderna på. Markera bara en cell. (Markera inte hela kolumnen eller flera celler).
 2. Gå till menyfliken Start [Home].
 3. Klicka på knappen Sortera och filtrera [Sort and Filter].
 4. Välj om du vill sortera stigande eller fallande.

Alla rader i hela området kommer att sorteras.

OBS!

Hade du markerar en enstaka kolumn eller några celler, riskerar du att bara värden i det markerade området sorteras och övrigt innehåll på raderna inte följer med.

Via menyfliken Data

Sortera via fliken Data

Gör så här för att sortera raderna i ett område via ikoner på menyfliken Data [Data]:

 1. Stå med cellmarkören, i den kolumn du vill sortera raderna på.
 2. Gå till menyfliken Data [Data].
 3. Välj om du vill sortera stigande eller fallande.

Tips!

Genom att sortera via ikonerna på menyfliken Data [Data] spara du in ett klick, genom att ikonerna för sortera stigande eller fallande visas, utan att du behöver fälla ner valet Sortera och filtrera [Sort and Filter].

Via val på högerklicksmenyn

Sortera via högerklick

Vill du sortera att utan att först gå till rätt menyflik, kan du göra så här.

 1. Stå med cellmarkören i den kolumn du vill sortera raderna på.
 2. Högerklicka på en cell, välj Sortera [Sort] från snabbmenyn.
 3. Välj om du vill sortera stigande eller fallande.

Sortera i flera nivåer via menyfliken Start

Anpassad sortering

Har du behov av att sortera i flera nivåer, kan du göra det också.

Gör så här:

 1. Stå med cellmarkören någonstans i området du vill sortera.
 2. Gå till menyfliken Start [Home].
 3. Klicka på knappen Sortera och filtrera [Sort and Filter].
 4. Välj Anpassad sortering [Custom Sort].
 5. Klicka på knappen Lägg till nivå [Add level], för att lägga till så många nivåer du behöver sortera på. (Max 64 sorteringsnivåer.)
 6. Klicka på listpilen, för att välja de kolumner som du vill sortera på, i förstahand , i andrahand och så vidare.
 7. Avsluta med att klicka OK.

Sortera i flera nivåer via menyfliken Data

Sortera via fliken Data

Ikonen för Anpassad sortering [Custom Sort] finns även på menyfliken Data [Data] men här heter knappen bara Sortera[Sort].

Via Filter i menyfliken Data

Sortera med autofilter

Du kan också aktivera funktionen Filter [Filter], för att sortera ett område.

Gör så här:

 1. Stå med cellmarkören någonstans i området du vill sortera.
 2. Gå till menyfliken Data [Data].
 3. Klicka på knappen Filtrera [Filter].
 4. Klicka på listpilen för den kolumnrubrik, du vill sortera på.
 5. Välj om du vill sortera stigande eller fallande.

Via Filter på menyfliken Start

Sortera med autofilter

Ikonen för Filtrera [Filter] finns även på menyfliken Start [Home] men då behöver du klicka och fälla ner knappen Sortera och filtrera [Sort and Filter], för att kunna aktivera Filtrera [Filter].

Via Snabbåtkomstfältet

Snannåtkomstfältet

Behöver du sortera områden ofta, kan du lägga till sorteringsikonerna på Snabbåtkomstfältet [Quick Access Toolbar].

Gör så här:

 1. Gå till menyfliken Data [Data] eller Start [Home].
 2. Högerklicka på den ikon du vill lägga till och välj Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomstfältet [Add to Quick Access Toolbar].
 3. Använd sorteringsikonen från Snabbåtkomstfältet [Quick Access Toolbar] i fortsättningen.

Via kortkommando

Kortkommando i menyfliken

Har du lagt till sortering ikonerna på Snabbåtkomstfältet [Quick Access Toolbar] så skapas det per automatik ett kortkommando.

Gör så här för att aktivera kortkommandot:

 1. Håll ner Alt-tangenten.
 2. Skriv in den siffra som visas uppe på Snabbåtkomstfältet [Quick Access Toolbar], bredvid det val du vill använda.

Kortkommando i menyfliken

Har du inte lagt till någon sorteringsikon på Snabbåtkomstfältet [Quick Access Toolbar] kan du i stället skriva in den bokstav som visas intill menyfliken, då visas ytterligare skyltar med fler kortkommandon.

Så kortkommandot för att sortera stigande blir:

Alt + Ä och sedan bokstaven T, i svensk Excel.

Alt + S och sedan bokstäverna S A, i engelsk Excel.

Sortera via kortkommando i Filter

Om Filtrera [Filter] är aktiverat i området och cellmarkören står uppe på rubrikraden, i den kolumn du vill sortera på, går det att använda kortkommandona:

 • Alt + Pil Upp och sedan S för att sortera stigande.
 • Alt + Pil Upp och sedan O för att sortera fallande.

Läs mer om våra webbaserade Excel och Officekurser på www.officekurs.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.