Beräkningar i Word

Det går utmärkt att göra beräkningar i Wordtabeller och det finns en stark koppling till hur man gör beräkningar i Excel. En liten skillnad är att ”beräkningsspråket” är engelska.

Beräkningarna sker i så kallade fält, de här fälten uppdateras varje gång ett dokument öppnas eller så får man uppdatera manuellt genom att högerklicka och välja ”Uppdatera fält”.

Nedan visas en tabell med befolkningsmängd för respektive land i Norden. Nu ska den totala folkmängden räknas ut. 
OBS! Viktigt att siffrorna skrivs i en följd utan mellanslag eller punkter för exempelvis tusentalsavgränsning.

Befolkning i Norden

wordtabell

 1. Placera markören i cellen för beräkningen
 2. På menyfliken LAYOUT i gruppen Data, klicka på knappen Formel
  formelknapp
 3. I dialogrutan Formel ges nu ett förslag på en funktion att använda: 
  =SUM(ABOVE)
  Denna funktion summerar talen ovanför, precis det vi ville ha. Klicka OK.
  Om man inte får detta förslag kan man manuellt skriva in den här funktionen i fältet ”Formel” och sedan klicka OK.

beräkningar i Word

I det här exemplet använde vi funktionen SUM med argumentet ABOVE. Övriga argument som går att använda är BELOW, LEFT, RIGHT. Beroende på position och vad man vill beräkna.

Mer i dialogrutan Formel

beräkningar i word 2

 1. I fältet formel kan man även skriva manuella formler och referera till celler som i Excel. Tänk tabellen som ett kalkylblad i Excel med cellreferenser. 
  Beräkningar görs nu som i Excel:
  =A1+B2-B3 eller =A2/B2
  =SUM(A1:A3)
  beräkningar i word 3
 2. Talformat är hur beräkningen ska presenteras. Det finns en valbar lista med några färdiga talformat att välja på. Men det går även att skriva ett eget, anpassat talformat. Det är samma förfarande som i Excel.
 3. I fältet Infoga funktion finns de funktioner som är tillgängliga för beräkningar. Alla funktionsnamn är på engelska och man får ingen hjälp med argumenten som i Excel. Men det går exempelvis att använda motsvarigheter för MEDEL, ANTAL, OM, AVRUNDA.

www.excelbrevet.se

 

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.