Beräknat fält pivottabell

När man arbetar med pivottabeller är det inte alltid man har de mätvärden som man behöver direkt tillgängliga som kolumner i sin källtabell. Det kan också vara mätvärden som man måste räkna fram, t.ex. medelpriser, kr/liter eller km/h.

I detta avsnitt lär du dig hur du själv kan bygga egna mätvärden – s.k. beräknat fält – i dina pivottabeller. Se filmen nedan lär dig använda beräknade fält för att göra egna mätvärden och mått i en pivottabell.

Övningsfil Beräknat Fält.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 

 

I exemplet nedan har vi försäljningsdata för ett företag som säljer frukt (2 000 rader). Vi har bl.a. uppgifter om antal sålda kilo, ordervärde, momsbelopp och kommissionsbelopp. Vi ser även Datum, Säljare, Frukt och Kategori. Till höger finns en enkel pivottabell skapad med Frukt som radetiketter och Ordervärde som värde.

exceltabell beräknat fält

Säljchefen ber oss ta fram uppgifter om snittpriser per kilo såld frukt. Denna information har jag inte direkt i min källtabell, men genom att skapa ett Beräknat fält i min pivottabell så kan jag faktiskt räkna ut detta och visa resultatet som ett nytt fält i pivottabellen.

Se till att pivottabellen är markerad och klicka på menyfliken ANALYSERA och knappen Fält, objekt och uppsättningar. Därunder väljer vi Beräknat fält….

infoga beräknat fält

Dialogrutan för Infoga beräknat fält öppnar sig.

dialogruta beräknat fält

Först döper vi vårt mätvärde till Snittpris, €. I nästa fält som heter Formel ska man ange vilka ingående fält som bygger upp beräkningen och ange vilket eller vilka beräkningsoperatorer som ska gälla. I vårt fall tar vi Ordervärde, € och dividera med Antal kg. Vi dubbelklickar på Ordervärde, € och sedan skriver vi bara in ett divisionstecken och avslutar med att dubbelklicka på Antal kg. Sedan bekräftar vi med OK.

mätvärde beräknat fält

Nu har vi skapat ett beräknat fält som visar oss snittpriset per kilo såld frukt (Summa av Snittpris, € i tabellen ovan). Ser vi i fältlistan så har ett nytt fält lagts till längst ner – Snittpris, €. Mätvärdet fungerar nu med alla dimensioner. Byter vi Frukter mot Säljare så visas snittpriset per säljare istället.

pivottabell beräknat fält

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!