Beräkna typvärde i Excel

Typvärde är ett begrepp som betyder det värdet som förekommer flest gånger i dataunderlag. I Excel finns det en statistisk funktion som kan identifiera typvärdet i ett område med värden. Men det finns en brist med denna funktion för resultatet blir bara ett typvärde trots att det kan finnas flera typvärden. Alltså att det mest förekomna värdet kan vara två eller flera, de hamnar på delad ”förstaplats”.

Lösningen på detta problem är att det finns två varianter av funktionen TYPVÄRDE (MODE). Den enkla varianten resulterar i ett svar (typvärdet) den andra kan resultera i flera svar. Den återkommer vi till senare i texten.

Typvärde med ett svar

Den enkla varianten av funktionen TYPVÄRDE (MODE) resulterar alltså med det mest förekommande värdet i ett område.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Så här fungerar det:

 1. Ha ett område med värden, placera markören i cellen där typvärdet ska beräknas.Beräkna typvärde
 2. Skriv in funktionen =TYPVÄRDE.ETT (MODE.SNGL) och markera sedan underlaget med värden. Bekräfta med Enter. Se exempel nedan.
  =TYPVÄRDE.ETT(A3:A13)
  =MODE.SNGL(A3:A13)

 3. Resultatet visar nu det värde med flest förekomster, i detta exempel värdet 3.

 

I detta fall kan vi även manuellt kontrollera att det stämmer och att siffran 3 är ensam om att förekomma flest gånger. Men beroende på underlaget omfattning kan det vara svårt att avgöra detta och därför är det inte helt säkert att det endast är ett typvärde för underlaget.

Därför kan det finnas anledning att kontrollera om det kan finnas fler typvärden och det måste göras med en ”syster-funktion”, se nedan hur detta fungerar.

Typvärde med flera svar

Om det finns flera typvärden eller om man vill kontrollera detta så måste man använda funktionen TYPVÄRDE.FLERA (MODE.MULT). Denna funktion kan ge flera svar, en så kallad matrisfunktion, och måste därför avslutas med CTRL + SHIFT + ENTER för att resultera korrekt.

En matrisfunktion går inte att kopiera som vanliga funktioner, man måste på förhand bestämma hur många celler som ska omfattas och resultera svar – mer förklaring i exemplet nedan.

Exempel

Vi utgår från ett område med siffrorna 1-5. Till vänster finns facit hur många gånger varje siffra förkommer i området (se bilden).

Beräkna typvärde

Här kan vi nu se att siffrorna 1, 3, 5 förkommer lika många gånger och flest antal gånger vilket betyder att dessa är alla typvärden förunderlaget. Den tidigare varianten av att räkna fram typvärde hade bara visat ett av dessa tre typvärden.

För att få fram alla typvärden använder man istället TYPVÄRDE.FLERA (MODE.MULT). Så här gör man:

 1. Markera så många celler som du vill ha svar från funktionen, alltså hur många typvärden som ska räknas fram. I detta exempel finns det 5 siffror och därmed max 5 möjliga typvärden. Så i detta exempel markeras 5 celler.
 2. I den första markerade cellen, skriv in hela funktionen.
  =TYPVÄRDE.FLERA(G3:L13)
  =MODE.MULT(G3:L13)
  Beräkna typvärde
 3. Eftersom detta är en matrisfunktion som levererar flera svar så måste den avslutas/bekräftas med CTRL + SHIFT + ENTER.

 4. Nu kopieras denna matrisfunktion till de övriga markerade cellerna och levererar de svar som räknades fram.
  Beräkna typvärde
 5. Nu kan man utläsa att resultatet blev tre stycken typvärden (flest förekommande). Dessa tre siffror stämmer med facit för detta exempel. Resultatet #SAKNAS! (#N/A) innebär att det inte fanns fler typvärden för detta underlag.

Tänk på!

Om du vill redigera denna funktion som exempelvis ändra område så måste detta göras precis som när man skapar den från början. Markera alla celler med funktionen, tryck F2 för att redigera och avsluta med CTRL + SHIFT + ENTER.

Att det är en matrisformel går att se i formelfältet för en markerad cell. Funktionen omges av klammerparenteser (måsvingar).

Du gillar kanske också...