Beräkna marginal

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

I detta exempel vill vi beräkna marginalen i procent (%) av försäljningen.

För att kunna räkna ut marginalen på vår försäljning, behöver vi veta både intäkterna och kostnaderna för en tjänst eller produkt.

Ladda ner exempelfilen Marginal i procent.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Beräkna intäkten minus kostnaden

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Först behöver vi räkna ut marginalen, för att få reda på vinsten för tjänsten eller produkten.

Formeln blir:

= försäljningspris-inköpskostnad

 1. Ställ markören i cellen D2.
 2. Skriv in ett = lika med tecken och markera försäljningspriset i cellen C2.
 3. Skriv in ett minustecken och markera cellen B2 med inköpskostnaden.
 4. Avsluta inmatningen av formel med Enter.
 5. Kopiera ned formeln till övriga rader, även till summaraden.

Beräkna marginal i procent

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Nu går det att räkna ut hur mycket detta blir i procent. För att räkna ut marginalen i procent kan du använda följande formel:

=marginal/försäljningspris

Sedan kommer vi att formatera resultatet med %-visning.

I vårt exempel finns marginalen i kolumn D och försäljningspriset i kolumn C.

 1. Vi skriver följande formel i cellen E2:
  =D2/C2.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

 1. Kopiera ned formeln till övriga rader, även till summaraden.

Total summa i procent

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gör inte misstaget med att summera procentbeloppen, för att få reda på marginalen i procent för alla raderna.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skapar du en summa formel adderas procenttalen och totalen blir helt missvisade.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Använd samma formel på summaraden som på raderna ovanför, för att beräkna marginal i procent korrekt.

Formatera talen med procentvisning

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gör så här för att snygga till och formatera beräkningen med procentvisning.

 1. Markera cellerna E2 till E5.
 2. Klicka på knappen för Procentformat [Percent Style] på menyfliken Start [Home].
 3. Justera visningen av antalet decimaler med knapparna Öka/Minska decimal [Increase/Decrease Decimal] om det behövs.

Bonus tips

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

När du kopierar ned formeln till övriga rader, kommer även formateringen med och kantlinjen i exemplet försvinner.

 1. Trixet är att dra ned formeln i fyllnadshandtaget och sedan klicka på alternativikonen som visas och välja Fyll utan formatering [Fill Without Formatting].

Då följer inte formateringen med och du får behålla den befintliga kantlinjen.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!