Avrunda tal

Funktionen AVRUNDA [ROUND] används för att avrunda tal på olika sätt. Främst används den att avrunda tal till ett fast antal decimaler men det finns en variant där du även kan avrunda till jämna 10, 100, 100-tal. Viktigt att veta när du använder denna funktionen är att resultatet av talet (avrundningen) blir det faktiska talet till skillnad om du ”avrundar” med talformat i cellen. Mer om detta längre fram i texten.

Syntax av funktionen

Funktionen AVRUNDA [ROUND] har en väldigt enkel utformning. Du anger bara ett tal samt hur många decimaler som talet ska avrundas till.

=AVRUNDA(tal;decimaler)

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

=ROUND(number, num_digits)

Talet anges oftast med en cellreferens där talet finns och antalet decimaler anges med ett heltal.

Avrundning av decimaler

Att avrunda ett tal till ett fast antal decimaler kan vara bra för att sätta en standard vid presentation av värden. I exemplet i bilden nedan ser vi resultatet av flera beräkningar och dessa värden varierar i antalet decimaler.

För att avrunda dessa värden till två decimaler använder du funktionen AVRUNDA [ROUND]. Detta går att göra i en extra kolumn eller i samma cell som beräkningen utförs (båda varianterna visas nedan).

Nu avrundas värdet till två decimaler och sista decimalen avrundas enligt vanliga avrundningsregler. Denna funktion kan också sättas samman med själva beräkningen (i C-kolumnen i detta exempel) för att göra det snyggare samt att spara plats.

Här avrundas talet samtidigt som beräkningen utförs.

OBS! Viktigt att veta när du använder AVRUNDA [ROUND] är att det avrundade värdet verkligen är avrundat. Ska detta värde användas i framtida beräkningar så används inte alla decimaler från den ursprungliga beräkningen. Enkelt förklarat är att man faktiskt ändrar på värdet.

Avrundning till noll decimaler

Om du istället avrundar med noll decimaler betyder det att värdet avrundas till närmaste heltal.

I bilden ovan ser du hur talen avrundas till närmaste heltal. Även här ändrar man på ursprungstalet och används värdena i D-kolumnen till beräkningar så är det heltalet som används.

Avrundning till jämna X-tal

Till sist finns det ett alternativ till avrundning och det är att använda negativa tal som antal decimaler i funktionen AVRUNDA [ROUND]. Resultatet blir att värdet avrundas mot närmaste 10-tal, 100-tal, 1000-tal osv. beroende på vilket negativt värde som anges.

I bilden ovan ser du tre olika exempel på hur tal kan avrundas mot närmaste X-tal beroende på vilken negativ decimal som används för funktionen AVRUNDA [ROUND].

Du gillar kanske också...

2 svar

  1. Kajsa Formgren skriver:

    Hej och tack!
    Jag tycker själv att jämna nollor (;-2 etc) är användbart i många sammanhang, för att tydligt visa att värdena är just budget, prognos, kalkylvärden etc. I detta sammanhang så lyft gärna också MAVRUNDA, så man kan öka exakthet, men ändå visa avrundat, t ex 75,50,85,90 etc.

    Man gör samma sak, men skriver MAVRUNDA och ;5 på slutet.

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.