Autofyll

Autofyll är ett riktigt användbart verktyg i Excel. Grundfunktionen är att kopiera innehållet i en cell och sedan klistra in i intilliggande celler. Men det finns mycket mer du kan göra. I detta tips kommer vi gå igenom några av de mest använda funktioner som du kan göra med autofyll.

Det är den lilla fyrkanten ner till höger (se bilden ovan) som är fyllhandtaget [fill handle] som du drar åt valfritt håll för att autofylla innehållet.

Ladda ner exempelfilen här.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Beräkning

Kanske är beräkningar det vanligaste momentet när autofyll används. Beräkningen görs i en cell och sedan fyller ut till resten av de tomma cellerna.

Datum

Med datum kan du enkelt skapa datumserier med autofyll. Skriv ett startdatum i en cell och autofyll. Då kommer det skapas en datumserie med dag för dag så lång du drar.

En liten tipsruta följer med medan du drar för att visa vilket datum du är på (se bilden ovan).

Det finns flera små trick för att skapa anpassade datumserier. Genom att skriva två datum efter varandra och autofylla skapas det en egen anpassad datumserie. I detta exempel vill jag ha en datumserie med det första datumet för varje månad.

Fyll i 1:a januari och sedan 1:a februari, sedan markera båda cellerna och dra i handtaget.

Nu skapas datumserien med den 1:a i varje månad framåt i tiden.

Talserie

En talserie med samma intervall är enkelt med autofyll. Skriv bara de två första talen i den tänkta talserien och fyll ut. Här har vi 1 och 2 från början. Markera båda cellerna och fyll nedåt.

Talserien fortsätter så långt du drar och har samma intervall mellan varje tal.

Genom att ange de två första talen kommer även intervallet att bli klart. Nästa exempel ska vi bara ha jämna tal och då startar vi med 2 och nästa tal blir 4. Markera båda cellerna och fyll ut.

Nu får vi en talserie med enbart jämna tal.

Veckodagar

Excel har en inbyggd serie med veckodagar som vi kan använda med autofyll. Skriv en veckodag i en cell sedan kan vi fylla ut med resten av veckans dagar eller hur långt som behövs.

Du behöver inte starta med måndag för att detta ska fungera.

Efter söndag börjar det om med måndag igen om man fortsätter att fylla ut längre.

Månader

På motsvarande sätt som med veckodagar kan vi göra med månader också. Skriv en månad i en cell och fyll ut med en fortsättning av månader i kalenderordning.

Även här måste du inte börja med januari.

Precis som med veckodagar så börjar det om i en loop, efter december kommer januari igen.

Text och tal

En bra variant är att ha en text och ett tal i en cell för att skapa en serie med samma text fast uppräkning av talet. I detta exempel har vi texten Vecka och talet 1.

Fyller vi nu ut neråt så kommer talet att räknas upp i nästkommande celler medan texten är samma.

Vi får nu en lista med på följande veckonummer.

Slutord

Detta var bara några exempel på moment där vi använder autofyll. Men det finns fler moment och varianter att tillämpa. Hur som helst sparar denna funktionalitet mycket tid.

 

Du gillar kanske också...

2 svar

  1. Karin skriver:

    Bra information 🙂 Men hur gör jag om jag bara vill fylla med de fem arbetsdagarna i en vecka? Alltså mån, tis, ons, torsd, fre eller 1mars, 2mars, 3mars, 4mars, 5mars, 8mars ,9mars osv alltså hoppa över helgdagar.
    Är det möjligt att göra detta med autofyll?

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.