Area och omkrets med Pi

Pi

Den geometriska konstanten Pi är för de flesta synonymt med 3,14. Men denna konstant innehåller oändligt många decimaler. I Excel finns en funktion för att räkna ut Pi med 15 decimaler. Funktionen innehåller inga argument utan skrivs endast som:

=PI()

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Skriver du in funktionen i en cell visas inte samtliga 15 decimaler även om dessa används vid beräkning av Pi. Du kan öka decimaler i cellen för att visa samtliga decimaler.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Ladda ner exempelfilen här.

Räkna area och andra mått med Pi

Pi används för att räkna fram olika mått för geometriska figurer.

I bilden ovan har vi en kalkyl där vi fyller i diameter för cirkeln i cell G4 (gul cell). Med hjälp av PI kan vi nu få fram både omkrets och area för cirkeln.

I bilden ovan har vi fler geometriska figurer där vi använder Pi för att räkna area och volym.

Läs mer om våra självstudiekurser på www.officekurs.se.

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.