Anpassade talformat i diagram

Ett enkelt sätt att lyfta diagram till en högre nivå är att använda sig av anpassade talformat. Det är okomplicerat och passar bra i en del diagram. Nedan visas några exempel på hur man kan använda anpassade talformat i diagram.

Exempel 1
Övrningsföretaget Infocell Paper AB säljer papper. Ungefär hälften av all försäljning är arkat papper och hälften är papper sålt på rulle. 50 % blir därför en bra måttstock när man tittar på olika produkters andel av ark- respektive rullförsäljning. I exemplet finns sju produkter där andelen arkförsäljning är angiven för varje produkt. Genom att synliggöra talet 50 % lite mer än de andra talen på Y-axeln hamnar fokus kring 50 %-gränsen:

Markera och högerklicka på y-axeln. Välj formatera axel…

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

talformat diagram

Först väljer vi att sätta egna gränsvärden för minimum och maximum på y-axeln (i avsnittet Alternativ för axel). Sätt minimum till 0,3 (30 %) och maximum till 0,7 (70 %).

talformat diagram

Klicka sedan på avsnittet Tal till vänster. Välj Kategorin Egen och skriv in formatkoden [Röd][=0,5]%0;%0
Klicka sedan på knappen Lägg till.

talformat diagram

Diagrammet ska nu se ut enligt följande:

talformat diagram

Vi snyggar till diagrammet ytterligare genom att justera huvudenheten från 0,05 till 0,1 (d v s 10 %). Högerklicka på y-axeln. Välj formatera axel…

talformat diagram

Nu ser diagrammet ut enligt följande:

talformat diagram

Exempel 2

Övningsföretaget Infocell AB vill visuellt markera vad som är bra respektive dåligt resultatmässigt på ett tydligt sätt i ett diagram. Y-axeln är minimerad till 500 och maximerad till 900. Man vill visa valutan på y-axeln utan att använda en axelrubrik.

talformat diagram

Genom att skapa ett anpassat talformat som visar valutatecknet (i detta fallet €) till vänster om beloppet visualiseras valutatecknet utan att man behöver skapa en axelrubrik. Se bilden nedan. Vill man ha ett mellanrum mellan valutatecknet och beloppet slå man bara in detta i talformatet.

talformat diagram

Resultatet blir följande:

talformat diagram

www.excelbrevet.se

Du gillar kanske också...

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.