Anpassad teckenfärg

Det går utmärkt att manuellt ändra teckenfärg i celler. Det är också möjligt att välja på alla möjliga nyanser av färger. Men i detta tips ska vi se hur man kan applicera teckenfärg dynamiskt så färgen ändras beroende på värdet i cellen.

Detta kan lösas på olika sätt och det första man kanske tänker på är Villkorsstyrd formatering [Conditional Formatting], men vi ska istället använda Anpassat talformat [Custom format]. Med Anpassat talformat kan vi ändra utseendet i cellen på olika sätt för att göra innehållet tydligare för läsaren. Med hjälp av olika koder så skapar vi det speciella utseendet vi vill ha. Det finns många olika koder att använda men vi koncentrerar oss till färger i detta tips.

Anpassad teckenfärg

Med anpassat talformat kan vi ställa in hur olika värden ska visas. Det finns ett standard-läge vi kan använda där vi ställer in format för positiva värden, negativa värden och nollvärden. I dialogrutan Formatera celler [Format Cells] och kategori Anpassat [Custom] ställer vi in önskat format för markerad cell/område.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Dialogrutan formatera celler

I fältet Typ [Type] skrivs de olika koder som används för att formatera på olika sätt. I detta tips ska vi fokusera på de tre olika typer av värden som förekomma. Positiva, negativa och nollvärde. Vi kan välja hur dessa tre värden ska visas.

Detta gör vi genom att dela av värdena med ett semikolon. Till en början gör vi ett mycket enkelt exempel med tre olika färger för dessa tre värden. Det finns några standardfärger som vi enkelt kan välja på.

Koden för denna formatering är:

[Blå]0;[Röd]-0;[Grön]Standard

[Positivt värde]; [Negativt värde]; [Nollvärde]

Först delen anger vi positiva tal. Skriver färgen inom hakparenteser och en nolla som betyder att talen ska visas som ett heltal utan decimaler. Sedan ett semikolon och därefter anger vi formatet för negativa tal. Först färgen sedan -0. Här gäller det att sätta ut minustecknet för att det ska visas för negativa tal, talet visas även här utan decimaler. Sedan följer ytterligare ett semikolon och i sista delen anges färgen för nollvärden. Här kan vi lämna tom med Excel kommer automatiskt fylla på med Standard. I bilden nedan ser vi nu denna inställning för visning av olika värden.

Teckenfärg

I detta exempel använder vi oss av standardfärger. Det finns total 8 standardfärger att välja bland:
Svart, Grön, Vit, Blå, Magenta, Gul, Cyan, Röd

Fler färger

Det finns fler färger, eller nyanser att välja bland. Faktiskt hela 56 val av färger där varje färg har ett indextal som anges i formateringskoden. Istället för att ange färgen som tidigare [Blå] så skriver du [Färg35], eller det indextal som motsvaras av den färg du vill ha. I bilden nedan ser du alla 56 färger med motsvarande indextal.

Färgskala

Bilden ovan är tagen från Microsofts hemsida.

Med alla olika nyanser som finns tillgängliga kan vi nu välja en tydligare eller diskretare färg än att endast använda standardvalen.

I bilden nedan kan du jämföra standardvalen med en annan nyans av färgen.

Teckenfärg

I B-kolumnen är formateringen följande:

[Färg25]0;[Färg9]-0;[Färg43]Standard

Denna enkla kodning för formatering fokuserar enbart på teckenfärg. Vidare går det att bygga på med att visa talet med exempelvis tusentalsavgränsare, decimaler, valuta, indrag m.m.

Gå vidare till www.officekurs.se för att läsa mer om våra webbaserade kurser.

Du gillar kanske också...