Ändra negativa tal till positiva tal

Om man har värden som är negativa och snabbt vill göra dessa värden till positiva så finns det några alternativ man kan använda.

Funktionen ABS

Det första alternativet är att använda den inbyggda funktionen ABS (ABS) som helt enkel visar det aktuella talets absolutvärde, det vill säga talet utan (minus)tecken.
I exemplet i bilden nedan har vi blandade negativa och positiva värden i B-kolumnen. Vi vill i C-kolumnen visa alla värden som positiva.

Ändra negativa tal till positiva tal

Metoden här blir att använda funktionen ABS i C-kolumnen. ABS har bara ett argument och det är värdet eller cellreferensen till värdet som ska returneras som absolut värde. I exemplet så börjar vi högst upp i listan C3 och skriver funktionen =ABS(B3). Kopierar sedan ner för resten av värdena.

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

Denna metod fungerar oavsett om man endast har negativa värden, eller som i exemplet blandat negativa och positiva värden. Resultatet blir att det absoluta värdet – alltså konverterar alla negativa värden men de positiva värdena blir oförändrade.

Räkna med Klistra in special (Paste Special)

Ett annat alternativ att göra om tal till negativa/positiva är att räkna med Klistra in special (Paste Special). Det finns både fördelar och nackdelar med denna metod.

Fördelen är att beräkningen sker på plats, alltså behövs ingen extra kolumn eller annat område. Nackdelen är att alla markerade celler beräknas på samma sätt, har man blandade värden så kommer positiva tal bli negativa och vice versa.

Därför är det bra att känna till flera alternativ att kunna använda beroende på förutsättningarna.

Exempel

I exemplet i bilden nedan har vi ett område med positiva tal, dessa ska vi göra om till negativa tal – dessutom på plats i samma cell. Tricket med denna metod är att vi måste ha ett värde som vi ska räkna med inskrivet i en cell som ska användas och det är i detta exempel den gula cellen E3 med värdet -1.

Ändra negativa tal till positiva tal

För att alla värden ska bli negativa så multiplicerar vi dessa värden med -1, alltså värdet i cellen E3.

  1. Kopiera värdet som ska användas i beräkningen (E3)
  2. Markera sedan området som beräkningen ska ske på (A3:C8)
  3. Högerklicka i det markerade området och välj Klistra in Special (Paste Special) i menyn

    Ändra negativa tal till positiva tal

  4. I dialogrutan som följer, välj Multiplicera i delen Åtgärd. (Som man ser kan man använda alla fyra räknesätt för beräkning på motsvarande sätt)

    Ändra negativa tal till positiva tal

  5. Klicka OK
  6. Nu blir alla värden multiplicerade med -1 vilket innebär att värdena får sin negativa motsvarighet

Ändra negativa tal till positiva tal

Värdena blir beräknade på plats utan något extra, tillfälligt område. Dessutom kan man radera den tillfälliga cellen för beräkning med -1. Det finns ingen koppling eller formel för beräkningen så det går inte att spåra i efterhand – men vi fick önskat resultat.

Du gillar kanske också...

Gratis Kortkommandoguide för Excel!

Fyll i din e-postadress så har du strax guiden i din inkorg.

Tack!