12 smarta sätt att dubbelklicka i Excel

Genom att använda kortkommandon går det att jobba snabbt, men ibland går det dock lika snabbt eller snabbare att dubbelklicka i Excel!

Dubbelklick #1:

Visa eller dölja menyfliksområdet i Excel

Det finns tillfällen då det kan behövas mer utrymme i Excelfönstret för att kunna se fler rader. Det går lätt att skapa mer plats genom att dölja menyfliksområdet.

Gör så här:

Vi rekommenderar dessa Excelkurser:
www.infocell.se – lärarledda kvalitetskurser i Excel
www.officekurs.se – oslagbar e-kurser i Excel & Office-paketet

 1. Dubbelklicka på en aktiv menyflik i Excels menyfliksområde för att dölja menyområdet. (Det spelar ingen roll vilken menyflik, även om Start är markerad i bilderna ovan).
 2. Dubbelklicka igen på en aktiv menyflik för att åter slå på visningen av menyfliksområdet.

Dubbelklick #2:

Använd målarpenseln ”Hämta format” många gånger

Detta är ett mycket tidsbesparande tips!

Om man klickar på ”målarpenseln” Hämta format [Format Painter] på menyfliken Start [Home] för att kopiera en cells format, till exempel tusentalsmarkering med noll decimaler och sedan klickar på en annan cell för att applicera formatet tar ”färgen” slut och man är tvungen att åter klicka på målarpenseln Hämta format [Format Painter] och upprepa ”målandet” flera gånger. Det är besvärligt och tar onödigt lång tid!

Det går nämligen att Låsa målarpenseln, så att du kan återanvända målarpenseln, om och om igen!

 1. Markera den/de celler som du vill kopiera formatet från.
 2. Dubbelklicka på knappen Hämta format [Format Painter].
 3. Du kan nu använda målarpenseln igen och igen, utan att trycka på knappen Hämta format [Format Painter] mellan varje cell du vill applicera det kopierade formatet.
 4. Klicka åter på knappen Hämta format [Format Painter] (eller tryck på ESC) för att avsluta och återfå den vanliga markören.

Dubbelklick #3:

Redigera cell

Det går att dubbelklicka direkt i en cell och redigera innehållet. Det är inte nödvändigt att klicka uppe i Formelfältet [Formula Bar] för att ändra i texten.

Tips! Kortkommandot är F2.

Dubbelklick #4:

Byta namn på kalkylblad 

Utan att kunna detta tips, är man tvungen att byta namn på kalkylblad genom att högerklicka på kalkylbladets namn, välja Byt namn [Rename] i menyn och skriva in det nya namnet och avsluta med OK.

Det blir en hel del klick!

Ett enklare sätt är helt enkelt att dubbelklicka kalkylbladets namn och namnge det direkt och avsluta med Enter!

Dubbelklick #5:

Fylla formler lodrätt nedåt

Du har skapat en uträkning och vill kopiera ned formeln till alla rader.

Du kan fylla formeln ner till alla rader, i kolumnen utan att behöva använda kopiera och klistra eller genom att ta tag i fyllnadshandtaget och trycka och hålla nere och dra ner formeln till alla övriga rader.

Det går nämligen att fylla formler nedåt, med ett enda dubbelklick.

 1. Markera cellen som innehåller din formel eller annan information du vill fylla celler nedanför med.
 2. Dubbelklicka på fyllnadshandtaget i cellens nedre, högra hörn för att fylla formeln till resten av cellerna, på raderna nedanför.

Nu har din formel kopierats ner till alla rader i hela kolumnen!

Tips! Om du markerar cellen och området du vill fylla kan du använda kortkommandot Ctrl + D.

Dubbelklick #6:

Justera kolumnbredd automatiskt

Det händer att inte alla siffror kan visas i en cell, när kolumnen är för smal. Istället för att justera kolumnen manuellt genom att dra i strecket mellan kolumnerna, går det att dubbelklicka.

Dubbelklicka på strecket till höger om kolumnen, mellan kolumnbokstäverna du vill justera storleken på och Excel kommer att anpassa bredden på kolumnen automatiskt åt dig!

Tips! Om man markerar flera kolumner samtidigt, kommer ett dubbelklick på ett av kolumnstrecken i markeringen anpassa bredden, på alla markerade kolumner.

Dubbelklick #7:

Förflyttning

Om du har ett stort område med värden, är det besvärlig att flytta markörer genom att bläddra upp och ner eller kana till vänster och höger via rullningslisten eller skrollhjulet.

Det går snabbt att flytta markören till början och slutet av områden genom att dubbelklicka!

Gör så här:

 1. Markera den cell som du vill starta från.
 2. Dubbelklicka på kanten av den markerade cellen i den riktning du vill förflytta markören åt. Det är viktigt att se till att cellmarkören ser ut som en fyrpilsmarkör när du dubbelklickar i cellkanten.
 3. Om du dubbelklickar på nedre kanten av cellen, innebär det att markeringen kommer att flyttas nedåt, till slutet av området.
 4. Om du dubbelklickar på högerkanten av cellen, innebär det att markeringen kommer att flyttas längst till höger, i området.

Vi kan på så sätt snabbt förflytta markeringen till slutet av området, utan att använda rullningslisten eller skrollhjulet!

Tips! Kortkommandot är Ctrl + Pilarna.

Dubbelklick #8:

Redigera text i grafiska objekt

I diagram går det att redigera rubriker och om man har infogat grafiska Former [Shapes] via menyfliken Infoga [Insert] går det att lägga till och redigera i text med dubbelklick.

 1. Markera det grafiska objektet.
 2. Dubbelklicka inuti det grafiska objektet för att lägga till eller redigera texten.

Dubbelklick #9:

Öppna formateringsalternativ för diagram

För att formatera en del av ett diagram går det att högerklicka och sedan välja Formatera … [Format …] i längst ner i menyn för att öppna formateringspanelen med alternativ.

Det är lättare att dubbelklicka istället!

Gör så här:

 1. Markera den del av diagrammet du vill ändra inställningarna för.
 2. Dubbelklicka på kanten av den markerade delen för att komma åt formateringsalternativen.

Formateringspanelen visas direkt.

Dubbelklick #10:

Visa underliggande Pivottabell-värden

Har du någon gång fått eller skapat en pivottabell och vill veta vilka värden som ingår i underlaget för beloppen, för att se att alla värden kommit med?

Ett dubbelklick hjälper dig med detta också!

Gör så här:

 1. Ha en Pivottabell med belopp.
 2. Markera en cell som du vill detaljgranska. I exemplet, finns ett lågt och ett högt värde som vi vill veta mer om.
 3. Dubbelklicka på cellen med beloppet.
 4. Excel kommer att skapa ett nytt kalkylblad, framför bladet med Pivottabellen med underliggande data för beloppet, i den aktuella cellen.

(De nya kalkylbladen är endast till för visa värden. Eventuella ändringar som görs på de nya bladen, kommer inte att uppdatera i Pivottabellen).

 1. Ta bort de nya kalkylbladen när du granskat klart.

Dubbelklick #11:

Maximera och återställa programfönster

Det går att ta tag i en ledig del, på Namnlisten [Name List], i överkanten av ett programfönster och dra till den övre kanten av skärmen för att maximera programfönstret.

Sedan version 8 av Windows går även det att återställa storleken av programfönstret, genom att ta tag i Namnlisten [Name List] i överkanten av fönstret och dra in mot mitten av skärmen igen.

Detta går även att göra med dubbelklick!

 1. DubbelklickaNamnlisten [Name List] för att maximera programfönstret.
 2. DubbelklickaNamnlisten [Name List] igen för att återställa programfönstret.

Dubbelklick #12:

Stäng arbetsbok

I tidigare versioner av Windows fanns det en ikon längst uppe till höger i varje fönster. Där kunde man välja att återställa, flytta, ändra storlek, maximera, minimera och stänga fönster.

Ikonen syns inte längre men finns kvar och det går att klicka på den osynliga ikonen!

Du kan också dubbelklicka på ikonen!

 1. Dubbelklicka längst uppe till höger i fönstret och din Excel-arbetsboken stängs.

Tips! Kortkommandot är Alt + F4.

Vill du ha en kortkommandolista i Excel? Kolla i så fall in detta tips.

Associerade kurser: Excel Grundkurs, Excel för Självlärda, Excel för Ekonomer eller våra onlinekurser på www.officekurs.se

Du gillar kanske också...

1 svar

 1. kajsa skriver:

  tack! liten korrekturkoll till er
  dubbelklick nr 7 förflyttning, och inget annat.

Börja prenumerera idag!

Ta del av tips & tricks i Excel och Office en gång i månaden helt kostnadsfritt.

Grattis! Du kommer nu att få Excelbrevet varje månad helt gratis.