Kategori: Texttips

En blogpost som består av skriven text

Månadsnummer till text

Excel har en mycket bra inbyggd kalenderfunktionalitet som man kan använda i olika sammanhang när man vill laborera med datum....

GDPR Excelmall

En helt gratis GDPR Excelmall är vårt försök att bidra till att öka medvetenheten och aktiviteten hos företag och organisationer...